Pirms katras prasmju pārbaudes un eksaminētāja kompetences pārbaudes, izņemot aviolīniju transporta pilota apliecības izdošanas gadījumus (sk. zemāk), atbildīgā mācību organizācija vai persona, kas veikusi pretendenta apmācību, pēc sekmīgas kursa beigšanas, rekomendē studentu pārbaudei, iesūtot aizpildītu veidlapu Pieteikums prasmju / eksaminētāja kompetences pārbaudei uz e-pastu: Armands.Ozolins@caa.gov.lv vismaz 5 darba dienas pirms vēlamā pārbaudes veikšanas datuma.

Lai pieteiktos aviolīniju transporta pilota prasmju pārbaudei pretendents patstāvīgi iesūta aizpildītu veidlapu Pieteikums ATPL(A) prasmju pārbaudei vai Pieteikums ATPL(H) prasmju pārbaudei uz e-pastu: Armands.Ozolins@caa.gov.lv vismaz 5 darba dienas pirms vēlamā pārbaudes veikšanas datuma.

Prasmju un kompetences pārbaudes drīkst veikt tikai pēc CAA apstiprinājuma saņemšanas.


Lai veiktu kvalifikācijas pārbaudi pretendentam CAA apstiprinājums nav nepieciešams.

Pieteikt pārbaudi

Veidlapas nosaukums Atvērt veidlapu
Pieteikums prasmju / eksaminētāja kompetences pārbaudei
Pieteikums ATPL(A) prasmju pārbaudei
Pieteikums ATPL(H) prasmju pārbaudei
Latvijas eksaminētāju saraksts