Emisijas un tonnkilometru veidlapas

Nosaukums Atvērt veidlapu
Gada emisiju ziņojuma veidlapa
Tonnkilometru ziņojuma veidlapa
Gada emisiju monitoringa plāna veidlapa
Tonnkilometru monitoringa plāna veidlapa
Finanšu līdzekļu izlietojuma ziņojuma veidlapa
Gada emisiju monitoringa plāns: ES ETS un ICAO CORSIA apvienotai ziņošanai