Tiesību aktu projekti

 

Nosaukums

Paziņojuma ievietošanas datums

Aprites stadija

Pieteikšanās līdzdalībai

Atbildīgā amatpersona

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu MK noteikumu projektu "Lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība",
pielikums 1,
pielikums 2,
pielikums 3.

22.05.2017

Izstrādē

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 9.jūnijam.

Viesturs Gertners,
67830961, viesturs.gertners@caa.gov.lv