Tiesību aktu projekti

 

Nosaukums

Paziņojuma ievietošanas datums

Aprites stadija

Pieteikšanās līdzdalībai

Atbildīgā amatpersona

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Civilās aviācijas gaisa kuģu salona apkalpes locekļu un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība" Projekts.  1.Pielikums. 2.pielikums. 3.Pielikums. 4.Pielikums. 5.Pielikums 23.02.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 9.martam. Viesturs Gertners, 67830961, viesturs.gertners@caa.gov.lv