Politikas plānošanas dokumenti

Nosaukums Spēkā no Fails
Nacionālais attīstības plāns 2014-2020 04.07.2006
Koncepcijas par aviācijas izglītības un apmācības ilgtermiņa attīstību projekts, pamatdokuments 05.03.2009
Darbības stratēģija 2017. - 2019. gadiem