Politikas plānošanas dokumenti

Nosaukums Spēkā no Fails
Nacionālais attīstības plāns 2014-2020 04.07.2006
Satiksmes ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009. gadam 01.12.2011
Civilmilitārās sadarbības sistēmas attīstības pamatnostādnēs noteikto uzdevumu izpildes plāns 2008.-2009.gadam 05.12.2011
Pamatnostādnes gaisa telpas elastīgai izmantošanai 2009. – 2014.gadam, pamatdokuments 24.02.2009
Pamatnostādnes gaisa telpas elastīgai izmantošanai 2009. – 2014.gadam, protokollēmums 24.02.2009
Pamatnostādnes gaisa telpas elastīgai izmantošanai 2009. – 2014.gadam, rīkojums 24.02.2009
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013. gadam 04.07.2006
Koncepcijas par aviācijas izglītības un apmācības ilgtermiņa attīstību projekts, pamatdokuments 05.03.2009