Kontakti


V/A Civilās aviācijas aģentūra
Juridiskā adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga",
Mārupes novads, LV-1053
Reģ.Nr. LV 90000196469
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV27TREL9170394005000
Telefons: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
E-pasts: caa [@] caa[punkts]gov[punkts]lv


 

Kontaktinformācija: Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Personas e-pasta adrese formātā:  vards.uzvards @ caa.gov.lv

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis
Civilās aviācijas aģentūras vadība
Direktors Māris Gorodcovs 67830940
    67830936
FAKSS 67830967
Biroja administratore Margarita Žukovska 67830936
     
Komunikācijas vadītājs Aivis Vincevs 60001672
     
Audita un kvalitātes vadības daļa
Daļas vadītāja Iveta Giela 67830939
Auditore Marta Dedze 60001669
Juridiskā, administratīvā un personāla daļa
Daļas vadītāja Dace Revizore 67830954
Personāla nodaļa    
Nodaļas vadītāja Zanita Roze 67830938
Personas datu aizsardzības inspektore Signe Plūmiņa  
Normatīvo aktu nodaļa
Nodaļas vadītāja Inga Prancāne 67830951
Vecākais juriskonsults Viesturs Gertners 67830961
     
Finanšu daļa
Daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Signe Pušpure 67830942
Ekonomikas un plānošanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Inta Dambe 67830941
Grāmatvede Sanda Miķelsone 67215160
Eiropas Savienības lietu un starptautisko attiecību daļa
Daļas vadītāja Aivita Ļubļina-Goldmane 67507907
Bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošuma nodaļa
Nodaļas vadītāja Anete Skuja 67830937
Vecākais inspektors Ilmārs Ozols 67215159
Vecākais inspektors Eižens Jēkabsons 60001660
Vienotās Eiropas gaisa telpas un darbības uzlabošanas shēmas ieviešanas nodaļa
Starptautisko sakaru koordinatore    
Aviācijas drošības daļa
Daļas vadītāja Dace Reichmane 67830965
Daļas vadītāja vietnieks Armands Klotiņš 67830964
Drošības kontroles kvalitātes uzraudzības nodaļa
   
Nodaļas vadītājs Valdis Priednieks 67507914
Vecākais inspektors Valdis Beķeris 60001664
Formalitāšu vienkāršošanas inspektors Vladimirs Lurie 67215162
Lidlauku standartu un drošības daļa
Daļas vadītājs Raivo Bisenieks 60001671
Lidlauku sertificēšanas un uzraudzības nodaļa    
Nodaļas vadītājs Dāvis Blaus 67830943
Inspektore Zinta Zaļkalne 67830966
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
Daļas vadītājs   67830970
Komercaviācijas gaisa kuģu ekspluatācijas nodaļa
Daļas vadītāja vietnieks/Nodaļas vadītājs Inārs Auziņš 67507910
Vecākais inspektors Igors Bezsmertnijs 67830973
Vecākais inspektors Andis Bukonts 67830972
Inspektors Ēriks Gražulis 67507908
Inspektors Artūrs Šmeliņš 67830974
Vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu ekspluatācijas nodaļa
Nodaļas vadītājs Gatis Jurkāns 67830971
Inspektors Gunārs Alksnis 67830975
Gaisa kuģu salona drošības nodaļa
Nodaļas vadītāja Liene Sīle 60001662
Inspektore Dina Tempelmane 67507906
Drošības Statistikas nodaļa    
Nodaļas vadītājs Uldis Mauriņš 67830969
Vecākais inspektors Andris Sermuliņš 67830968
Aviācijas personāla sertificēšanas daļa
Daļas vadītājs Gunārs Prekelis 67830955
Aviācijas personāla sertifikācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja Inese Lieģe 67507903
Uzskaites un lietvedības inspektore Kristīne Sīpoliņa 67830957
Mācību un eksaminēšanas nodaļa
Nodaļas vadītājs Armands Ozoliņš 67507904
Lietvedības inspektore Ilze Mičule 67830958
Inspektors   67830956
Lidotspējas daļa
Lidotspējas daļas vadītājs Gundars Lapiņš 67507900
Gaisa kuģu lidotspējas novērtēšanas nodaļa
Nodaļas vadītājs Aivars Pavļukēvičs  67830947
Vecākais inspektors Anta Auziņa 67830945
Vecākais inspektors Ivars Ansons 67830946
Lietvedības inspektore Ilze Ādamsone 60001667
Gaisa kuģu tehniskās apkopes uzraudzības nodaļa
Nodaļas vadītājs Aleksandrs
Fisuns - Meduha
67830949
Inspektors Andrejs Golubevs 60001663
Vecākais inspektors Ivans Gorobecs 67830948
Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla sertifikācijas nodaļa
Nodaļas vadītājs Jānis Druska 67830944
Inspektors Oļegs Gorbačovs 60001670
Aeronavigācijas daļa
Daļas vadītāja Ērika Neimane 67830953
Meteoroloģiskā nodrošinājuma uzraudzības inspektore Alla Kajevčenko 67507912
Gaisa satiksmes pārvaldības nodaļa
Nodaļas vadītāja   67830950
Vecākais inspektors Staņislavs Šarkovskis 67507915
Inspektors   67507913
Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļa
Nodaļas vadītājs Edgars Dreijers 67830952
Vecākais inspektors Rūta Ramane 67507905
Aeronavigācijas informācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja Māra Kompa 67507901
Vecākā inspektore Ance Pētersone 60001661
Aviācijas medicīnas daļa
Daļas vadītājs Aivars Priekulis 67507902
Ārste eksperte Jūlija Semjonova 60001668

     

Informātikas nodaļa
Nodaļas vadītājs Ivo Tukris 60001666
Datortehnikas inženieris Mārtiņš Jākobsons 67507909
Lietvedības un arhīva nodaļa    
Nodaļas vadītāja Aiga Brūvere 67830963
Saimniecības nodaļa
Nodaļas vadītājs Ēriks Biters 67830962
Administratore Aina Ābola 60001665
 

E-pasts trauksmes celšanas ziņojumiem: sidd [at] caa.gov.lv