GK lidojuma apkalpes locekļi

 

N.p.k.

Dokumenta nosaukums

Dokumenta numurs un izdošanas datums

Anulēšanas/apturēšanas datums

Statuss (nederīga)

1.

ATPL apliecība

LVA.FCL.159A Izdota: 07.10.2014.

03.04.2019

nederīga

2.

Instruktora Sertifikāts

LVA.FCL.FI(A)/P/015 Izdots: 12.08.2015.

03.04.2019

nederīgs

3.

Instruktora Sertifikāts

LVA.FCL.IRI(A)/P/015 Izdots: 12.08.2015.

03.04.2019

nederīgs

4. ATPL apliecība LVA.FCL.000610A Izdota: 27.10.2017. 27.03.2019 nederīga
5. ATPL apliecība LVA.FCL.000780A Izdota: 02.05.2018. 25.02.2020 nederīga
6. Lidotāja inženiera apliecība LVA-051E izdota: 28.06.2018. 11.03.2020. nederīga
7. PPL (A) apliecība LVA.FCL.000889P izdota: 21.12.2016. 30.06.2020. nederīga