CAAhttp://caa.lv/lvStājusies spēkā jaunā Pamatregulahttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/stajusies-speka-jauna-pamatregula.html2018.gada 11.septembrī stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91.2018-09-20 12:47:17stajusies-speka-jauna-pamatregulaDažādiPar grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumos Nr.737http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-grozijumiem-ministru-kabineta-2016-gada-22-novembra-noteikumos-nr-737.htmlTiek gatavoti grozījumi Ministru kabineta 2016 gada 22.novembra noteikumos Nr. 7372018-09-20 10:31:03par-grozijumiem-ministru-kabineta-2016-gada-22-novembra-noteikumos-nr-737DažādiPar 8,33 kHz radiostaciju obligātu izmantošanu http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-8-33-khz-radiostaciju-obligatu-izmantosanu.html2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā Komisijas Īstenošanas regula(ES) Nr. 1079/2012, kas nosaka obligātu 8,33 kHz radiostaciju izmantošanu visā Rīgas lidojumu informācijas rajonā (LIR/FIR). Tas nozīmē, ka no šī datuma visām izmantošanā esošām radiostacijām jābūt spējīgām nodrošināt 8,33 kHz sakaru kanālu atstatumu. Tas attiecas gan uz komercaviāciju, gan vispārējās nozīmes aviāciju (GAT).2017-11-23 06:20:48par-8-33-khz-radiostaciju-obligatu-izmantosanuDažādiPilotē dronu droši un tiesiskihttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/pilote-dronu-drosi-un-tiesiski.htmlPilotē dronu droši un tiesiski2017-06-21 06:19:10pilote-dronu-drosi-un-tiesiskiDažādiRīgā norisinājās ICAO FMG (Frequency Management Group) pasākumihttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/riga-norisinajas-icao-fmg-frequency-management-group-pasakumi.htmlNo 5. līdz 7. jūnijam Civilās aviācijas aģentūrā notika apmācības, lai iepazīstinātu jaunos Frekvenču pārvaldniekus (Frequency Managers) ar ICAO EUR/NAT reģiona atzīto programmnodrošinājumu (SAFIRE un MANIF AFM programmatūras) frekvenču pārvaldības jomā, kā arī veicinātu jau pieredzējušu Frequency Managers šī programmnodrošinājuma izmantošanu. Šo programmnodrošinājumu attīstītājs un uzturētais ir EUROCONTROL. No 7. līdz 9. jūnijam notika ICAO FMG CM (Frequency Management Group Coordination Meeting) sanāksme, kas bija jautājumu un pozīciju sagatavošanai veltīts pasākums pirms ICAO FMG sanāksmes, kura norisināsies ICAO EUR/NAT ofisā Parīzē š.g. septembrī. Kopumā dalībai bija pieteikušies 38 dalībnieki no 16 ICAO Eiropas reģiona valstīm.2017-07-11 11:08:31riga-norisinajas-icao-fmg-frequency-management-group-pasakumiDažādiPar apstiprinājumu lidmašīnām ar vienu turbodzinēju ekspluatācijai naktī vai instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos un prasībām apmācībai darbībām ar bīstamiem izstrādājumiem.http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-apstiprinajumu-lidmasinam-ar-vienu-turbodzineju-ekspluatacijai-nakti-vai-instrumentalajos-meteorologiskajos-apstaklos-un-prasibam-apmacibai-darbibam-ar-bistamiem-izstradajumiem.htmlPar apstiprinājumu lidmašīnām ar vienu turbodzinēju ekspluatācijai naktī vai instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos un prasībām apmācībai darbībām ar bīstamiem izstrādājumiem.2017-03-10 10:01:14par-apstiprinajumu-lidmasinam-ar-vienu-turbodzineju-ekspluatacijai-nakti-vai-instrumentalajos-meteorologiskajos-apstaklos-un-prasibam-apmacibai-darbibam-ar-bistamiem-izstradajumiemDažādiSvarīga informācija gaisa telpas izmantotājiem par lidojumu veikšanu Baltijas jūrā virs neitrālajiem ūdeņiem.http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/svariga-informacija-gaisa-telpas-izmantotajiem-par-lidojumu-veiksanu-baltijas-jura-virs-neitralajiem-udeniem.htmlSvarīga informācija gaisa telpas izmantotājiem par lidojumu veikšanu Baltijas jūrā virs neitrālajiem ūdeņiem.2017-03-06 12:30:48svariga-informacija-gaisa-telpas-izmantotajiem-par-lidojumu-veiksanu-baltijas-jura-virs-neitralajiem-udeniemDažādiLikumdošanas aktualitāteshttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/likumdosanas-aktualitates.html2017-01-20 08:47:52likumdosanas-aktualitatesPar lidojumu informācijas sniegšanuhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-lidojumu-informacijas-sniegsanu.htmlPar lidojumu informācijas sniegšanu2016-02-12 11:35:00par-lidojumu-informacijas-sniegsanuDažādiPar lidojumiem uz Šarm eš Šeihas lidostuhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-lidojumiem-uz-sarm-es-seihas-lidostu.htmlPar lidojumiem uz Šarm eš Šeihas lidostu2015-11-11 10:33:20par-lidojumiem-uz-sarm-es-seihas-lidostuDažādiPar tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS) apvienošanos nevalstiskā organizācijā http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-talvadibas-gaisa-kugu-sistemu-rpas-apvienosanos-nevalstiska-organizacija.html2015-07-28 08:46:46par-talvadibas-gaisa-kugu-sistemu-rpas-apvienosanos-nevalstiska-organizacijaPar citu ICAO dalībvalstu gaisa kuģa nacionālo lidojuma apkalpes locekļu apliecību ar ultravieglās sauszemes lidmašīnas kvalifikāciju (turpmāk: ULAL) apstiprināšanu lidojumu veikšanai LR gaisa kuģu reģistrā reģistrētā gaisa kuģī un/vai LR gaisa telpā.http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-citu-icao-dalibvalstu-gaisa-kuga-nacionalo-lidojuma-apkalpes-loceklu-apliecibu-ar-ultravieglas-sauszemes-lidmasinas-kvalifikaciju-turpmak-ulal-apstiprinasanu-lidojumu-veiksanai-lr-gaisa-kugu-registra-registreta-gaisa-kugi-un-vai-lr-gaisa-telpa.htmlPar citu ICAO dalībvalstu gaisa kuģa nacionālo lidojuma apkalpes locekļu apliecību ar ultravieglās sauszemes lidmašīnas kvalifikāciju (turpmāk: ULAL) apstiprināšanu lidojumu veikšanai LR gaisa kuģu reģistrā reģistrētā gaisa kuģī un/vai LR gaisa telpā.2015-06-15 13:09:57par-citu-icao-dalibvalstu-gaisa-kuga-nacionalo-lidojuma-apkalpes-loceklu-apliecibu-ar-ultravieglas-sauszemes-lidmasinas-kvalifikaciju-turpmak-ulal-apstiprinasanu-lidojumu-veiksanai-lr-gaisa-kugu-registra-registreta-gaisa-kugi-un-vai-lr-gaisa-telpaDažādiPar Eiropas Padomes un Parlamenta Regulu (ES) Nr. 376/2014.http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-eiropas-padomes-un-parlamenta-regulu-es-nr-376-2014.htmlPar Eiropas Padomes un Parlamenta Regulu (ES) Nr. 376/2014.2015-05-13 05:58:12par-eiropas-padomes-un-parlamenta-regulu-es-nr-376-2014DažādiInformācija planiera (SPL), amatierpilota (lidmašīnas) (LAPL(A)) un gaisa balonu (BPL) nacionālo apliecību turētājiem, instruktoriem un eksaminētājiemhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/informacija-planiera-spl-amatierpilota-lidmasinas-lapl-a-un-gaisa-balonu-bpl-nacionalo-apliecibu-turetajiem-instruktoriem-un-eksaminetajiem.htmlInformācija planiera (SPL), amatierpilota (lidmašīnas) (LAPL(A)) un gaisa balonu (BPL) nacionālo apliecību turētājiem, instruktoriem un eksaminētājiem2015-04-13 08:33:15informacija-planiera-spl-amatierpilota-lidmasinas-lapl-a-un-gaisa-balonu-bpl-nacionalo-apliecibu-turetajiem-instruktoriem-un-eksaminetajiemDažādiPar gaisa kuģu komerciālu un nekomerciālu ekspluatāciju Latvijāhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-gaisa-kugu-komercialu-un-nekomercialu-ekspluataciju-latvija.htmlPar gaisa kuģu komerciālu un nekomerciālu ekspluatāciju Latvijā2015-02-25 11:37:46par-gaisa-kugu-komercialu-un-nekomercialu-ekspluataciju-latvijaDažādiPar atgadījumu ziņošanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 376/2014 piemērošanuhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-atgadijumu-zinosanu-un-eiropas-parlamenta-un-padomes-regulas-es-nr-376-2014-piemerosanu.htmlValsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) informē, ka 2014. gada 24. aprīlī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 376/2014 (2014. gada 3. aprīlis) par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 1330/2007. Regula stājās spēkā 2014. gada 14. maijā, un tiks piemērota sākot ar 2015. gada 15. novembri un ne ātrāk kā spēkā stāšanās datums īstenošanas regulām, kas minētas Regulas 4. panta 5. daļā. Šīs regulas 7. panta 2. punktu piemēros, tiklīdz stāsies spēkā deleģētie un īstenošanas akti, ar kuriem precizēs un izveidos 7. panta 6. un 7. punktā minēto Eiropas vienoto riska klasifikācijas shēmu. Līdz šīs Regulas piemērošanas datumam Latvijas Republikā par atgadījumu ziņošanu civilajā aviācijā joprojām ir spēkā un ir piemērojami 2005. gada 27. decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr. 1033 „Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā”. 2014-11-28 12:11:28par-atgadijumu-zinosanu-un-eiropas-parlamenta-un-padomes-regulas-es-nr-376-2014-piemerosanuDažādiPar Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru (ARCC)http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-aviacijas-meklesanas-un-glabsanas-koordinacijas-centru-arcc.htmlPar Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru (ARCC)2014-11-04 10:43:31par-aviacijas-meklesanas-un-glabsanas-koordinacijas-centru-arccDažādiTTE ministru padomē diskutēs par dronu izmantošanas regulējumu nākotnēhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/tte-ministru-padome-diskutes-par-dronu-izmantosanas-regulejumu-nakotne.htmlTTE ministru padomē diskutēs par dronu izmantošanas regulējumu nākotnē Trešdien, 8.oktobrī, Luksemburgā norisinās Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas (TTE) ministru padomes sēde, kurā tiks diskutēts par aviācijas, ostu, dzelzceļa un satiksmes drošības jautājumiem.2014-10-09 05:21:18tte-ministru-padome-diskutes-par-dronu-izmantosanas-regulejumu-nakotneDažādiAviācijas nozares spēlētāji pārrunā jomas attīstības virzienushttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/aviacijas-nozares-speletaji-parruna-jomas-attistibas-virzienus.htmlAviācijas nozares spēlētāji pārrunā jomas attīstības virzienus2014-09-11 11:44:38aviacijas-nozares-speletaji-parruna-jomas-attistibas-virzienusDažādiJauni MK noteikumi "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība"http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/jauni-mk-noteikumi-aeronavigacijas-informacijas-sagatavosanas-un-izplatisanas-kartiba.htmlNo 2014.gada 1.septembra stājas spēkā 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība".2014-08-29 06:40:53jauni-mk-noteikumi-aeronavigacijas-informacijas-sagatavosanas-un-izplatisanas-kartibaDažādiInformācija gaisa kuģu ekspluatantiem un īpašniekiem par ‘Q Nord 145” un „ Q Nord Ghttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/informacija-gaisa-kugu-ekspluatantiem-un-ipasniekiem-par-q-nord-145-un-q-nord-g.htmlInformācija gaisa kuģu ekspluatantiem un īpašniekiem par ‘Q Nord 145” un „ Q Nord G. 2014-07-23 11:55:36informacija-gaisa-kugu-ekspluatantiem-un-ipasniekiem-par-q-nord-145-un-q-nord-gDažādiTrokšņu samazināšanas rīcības plānshttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/troksnu-samazinasanas-ricibas-plans.htmlLR Satiksmes ministrija 2014.gada 14.janvārī apstiprināja VAS „Starptautiskās lidostas „Rīga”” trokšņu samazināšanas rīcības plānu.2014-01-24 11:13:19troksnu-samazinasanas-ricibas-plansDažādiSpēkā stājušies Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes personāla apliecību atzīšanuhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/speka-stajusies-noteikumi-par-arvalstu-civilas-aviacijas-gaisa-kuga-lidojumu-apkalpes-personala-apliecibu-atzisanu.htmlSpēkā stājušies Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes personāla apliecību atzīšanu.2013-10-24 11:42:33speka-stajusies-noteikumi-par-arvalstu-civilas-aviacijas-gaisa-kuga-lidojumu-apkalpes-personala-apliecibu-atzisanuDažādiInformācija par civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apmācību sniedzējiem A/S „Air Baltic Corporation” un SIA „SmartLynx Airlines”http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/informacija-par-civilas-aviacijas-gaisa-kuga-salona-apkalpes-loceklu-apmacibu-sniedzejiem-a-s-air-baltic-corporation-un-sia-smartlynx-airlines.htmlInformācija par civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apmācību sniedzējiem A/S „Air Baltic Corporation” un SIA „SmartLynx Airlines”2013-10-10 09:13:57informacija-par-civilas-aviacijas-gaisa-kuga-salona-apkalpes-loceklu-apmacibu-sniedzejiem-a-s-air-baltic-corporation-un-sia-smartlynx-airlinesDažādiVAS "Starptautiskās lidostas "Rīga"" trokšņa samazināšanas rīcības plāna projekta sabiedriskā apspriešanahttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/vas-starptautiskas-lidostas-riga-troksna-samazinasanas-ricibas-plana-projekta-sabiedriska-apspriesana.htmlVAS "Starptautiskās lidostas "Rīga"" trokšņa samazināšanas rīcības plāna projekta sabiedriskā apspriešana2013-09-04 08:13:04vas-starptautiskas-lidostas-riga-troksna-samazinasanas-ricibas-plana-projekta-sabiedriska-apspriesanaDažādiPaziņojums par VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" trokšņu samazināšanas rīcības plāna projekta sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanuhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/pazinojums-par-vas-starptautiska-lidosta-riga-troksnu-samazinasanas-ricibas-plana-projekta-sabiedriskas-apspriesanas-termina-pagarinasanu.htmlPaziņojums par VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" trokšņu samazināšanas rīcības plāna projekta sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanu2013-09-04 08:13:48pazinojums-par-vas-starptautiska-lidosta-riga-troksnu-samazinasanas-ricibas-plana-projekta-sabiedriskas-apspriesanas-termina-pagarinasanuDažādiStarptautiskās lidostas "Rīga" trokšņu samazināšanas rīcības plāna projektshttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/starptautiskas-lidostas-riga-troksnu-samazinasanas-ricibas-plana-projekts.htmlStarptautiskās lidostas "Rīga" trokšņu samazināšanas rīcības plāna projekts2013-07-30 12:55:54starptautiskas-lidostas-riga-troksnu-samazinasanas-ricibas-plana-projektsDažādiCivilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošība Damaskas FIRhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/civilas-aviacijas-gaisa-kugu-lidojumu-drosiba-damaskas-fir.htmlSaskaņā ar ICAO vēstuli Ref.: AM 13/4.3.Open-13/25 tiek ieteikts apsvērt potenciālos riskus lidojumu drošībai, gadījumos, kad tiek izmantota Sīrijas Arābu Republikas gaisa telpa.2013-03-28 12:40:51civilas-aviacijas-gaisa-kugu-lidojumu-drosiba-damaskas-firDažādiPar KOMISIJAS REGULAS (ES) Nr. 1178/2011 (2011. gada 3. novembris) ieviešanuhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-komisijas-regulas-es-nr-1178-2011-2011-gada-3-novembris-ieviesanu.htmlPar KOMISIJAS REGULAS (ES) Nr. 1178/2011 (2011. gada 3. novembris) ieviešanu2013-03-27 12:42:48par-komisijas-regulas-es-nr-1178-2011-2011-gada-3-novembris-ieviesanuDažādiPar Komisijas Regulas (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, īstenošanu.http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-komisijas-regulas-es-nr-965-2012-ar-ko-nosaka-tehniskas-prasibas-un-administrativas-proceduras-saistiba-ar-gaisa-kugu-ekspluataciju-atbilstigi-eiropas-parlamenta-un-padomes-regulai-ek-nr-216-2008-istenosanu.htmlPar Komisijas Regulas (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, īstenošanu.2013-03-27 13:50:19par-komisijas-regulas-es-nr-965-2012-ar-ko-nosaka-tehniskas-prasibas-un-administrativas-proceduras-saistiba-ar-gaisa-kugu-ekspluataciju-atbilstigi-eiropas-parlamenta-un-padomes-regulai-ek-nr-216-2008-istenosanuDažādiLidojumu instruktoru kvalifikācijas celšanas seminārshttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/lidojumu-instruktoru-kvalifikacijas-celsanas-seminars.htmlLidojumu instruktoru kvalifikācijas celšanas seminārs Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” Personāla sertificēšanas daļa 2013. gada 27. un 28. februārī organizē lidojumu instruktoru semināru.2013-03-18 10:41:54lidojumu-instruktoru-kvalifikacijas-celsanas-seminarsDažādiCivilās aviācijas aģentūra ievieš projektu „V/A „Civilās aviācijas aģentūra” informācijas tehnoloģiju sistēmas konsolidācija un integrācija”.http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/civilas-aviacijas-agentura-ievies-projektu-v-a-civilas-aviacijas-agentura-informacijas-tehnologiju-sistemas-konsolidacija-un-integracija.html2012.gada novembrī tika pabeigts valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” realizētais projekts „V/A „Civilās aviācijas aģentūra” informācijas tehnoloģiju sistēmas konsolidācija un integrācija”.2012-12-04 14:46:51civilas-aviacijas-agentura-ievies-projektu-v-a-civilas-aviacijas-agentura-informacijas-tehnologiju-sistemas-konsolidacija-un-integracijaDažādiVisiting pilots licences and ratings http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/visiting-pilots-licences-and-ratings.html2013-01-08 11:50:34visiting-pilots-licences-and-ratingsEiropas Komisijas priekšlikums atlikt uz 1 gadu emisijas tirdzniecības shēmas (ETS) piemērošanu starptautiskajai aviācijai http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/eiropas-komisijas-priekslikums-atlikt-uz-1-gadu-emisijas-tirdzniecibas-shemas-ets-piemerosanu-starptautiskajai-aviacijai.htmlThe European Commission today presented its legislative proposal to defer by one year the requirement for airlines to surrender emission allowances for flights into and out of Europe. This means that the EU would not require allowances to be surrendered in April 2013 for emissions from flights operated during the whole of 2012. Flights between European airports will continue to be fully covered by the legislation.2012-12-03 14:37:58eiropas-komisijas-priekslikums-atlikt-uz-1-gadu-emisijas-tirdzniecibas-shemas-ets-piemerosanu-starptautiskajai-aviacijaiDažādiPar civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpes sertificēšanu atbilstoši Komisijas Regulai (ES) Nr.1178/2011 un Nr. 290/2012http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-civilas-aviacijas-gaisa-kugu-apkalpes-sertificesanu-atbilstosi-komisijas-regulai-es-nr-1178-2011-un-nr-290-2012.htmlPar civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpes sertificēšanu atbilstoši Komisijas Regulai (ES) Nr. 1178/2011 un Nr. 290/20122012-12-03 14:37:03par-civilas-aviacijas-gaisa-kugu-apkalpes-sertificesanu-atbilstosi-komisijas-regulai-es-nr-1178-2011-un-nr-290-2012DažādiJAR – FCL 1/2/3 prasību un procedūru atbilstības savstarpēja atzīšana JAA / EASA dalībvalstīshttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/jar-fcl-1-2-3-prasibu-un-proceduru-atbilstibas-savstarpeja-atzisana-jaa-easa-dalibvalstis.htmlJAR – FCL 1/2/3 prasību un procedūru atbilstības savstarpēja atzīšana JAA / EASA Dalībvalstīs 2012-12-03 14:37:49jar-fcl-1-2-3-prasibu-un-proceduru-atbilstibas-savstarpeja-atzisana-jaa-easa-dalibvalstisDažādiPar TEA English eksāmeniem vasarāhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-tea-english-eksameniem-vasara.htmlTEA English eksāmeni CAA notiks sākot no 2011. gada 3. augusta. Precīzāka informācija pa telefonu 67507903.2012-12-03 14:37:48par-tea-english-eksameniem-vasaraDažādiBrīdinājums: Gadījumi par S-režīma (Mode-S) transporderiemhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/bridinajums-gadijumi-par-s-rezima-mode-s-transporderiem.htmlTā kā ir konstatēti gadījumi, ka S režīma transponders (Mode S Transponder) pārraida nepareizu gaisa kuģa 24 bitu identifikācijas kodu, tad EASA ar Drošības informācijas biļetenu nr. 2011-20 (15.07.2011.) rekomendē ieviest transponderu pārbaudes ar intervālu 2 gadi. Gaisa kuģu īpašniekiem un ekspluatantiem ir nepieciešams veikt izmaiņas gaisa kuģu tehniskās apkopes programmās (Maintenance Programmes), lai nodrošinātu šīs rekomendācijas izpildi.2012-12-03 14:37:51bridinajums-gadijumi-par-s-rezima-mode-s-transporderiemDažādiĀrkārtas Lidotspējas direktīva par Rotax dzinējiemhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/arkartas-lidotspejas-direktiva-par-rotax-dzinejiem.htmlĀrkārtas Lidotspējas direktīva par Rotax 912 un 914 dzinējiem, kura attiecas arī uz ultravieglajiem, kuriem uzmontēts šāds dzinējs. Pilnu direktīvas tekstu skatīt CAA sadaļā Direktīvas vai uzklikšķinot uz dokumenta ikonas2012-12-03 14:37:48arkartas-lidotspejas-direktiva-par-rotax-dzinejiemDažādiInstruktoru seminārshttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/instruktoru-seminars.htmlNo 9. līdz 10. martam CAA telpās norisināsies instruktoru seminārs.2012-12-03 14:37:48instruktoru-seminarsDažādiRadiosakaros lietojamās aviācijas angļu valodas apgūšanas rezultāti CAAhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/radiosakaros-lietojamas-aviacijas-anglu-valodas-apgusanas-rezultati-caa.htmlAviācijas personāla sertificēšanas un Aeronavigācijas daļa, apkopojot un izvērtējot radiosakaros lietojamās aviācijas angļu valodas apgūšanas rezultātus gaisa satiksmes vadības dispečeriem un gaisa kuģu lidojuma apkalpes personālam, ir konstatējusi, ka ICAO un JAR-FCL normatīvo dokumentu prasības noteiktajos termiņos ir izpildītas. Ziņojumu Starptautiskai civilās aviācijas organizācijai (ICAO) skatīt šeit.2012-12-03 14:37:48radiosakaros-lietojamas-aviacijas-anglu-valodas-apgusanas-rezultati-caaDažādiJauns drošības biļetens par biodegvielas lietošanu virzuļdzināju lidmašīnāshttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/jauns-drosibas-biletens-par-biodegvielas-lietosanu-virzuldzinaju-lidmasinas.htmlEASA ir publicējusi drošības biļetenu, kas attiecas uz degvielas ar bio piedevu lietošanu virzuļdzinēju lidmašīnām. V/A "Civilās aviācijas aģentūra"arī informē, ka biļetenā norādītā informācija attiecas arī uz ultravieglajiem gaisa kuģiem ar virzuļdzinējiem, kas iekļauti regulas 216/2008 II pielikumā, un kuru darbību regulē nacionālie noteikumi. Sīkāka info šeit 2007-01R1.2012-12-03 14:37:45jauns-drosibas-biletens-par-biodegvielas-lietosanu-virzuldzinaju-lidmasinasDažādiGaisa kuģu lidojuma apakalpes locekļa apliecības atzīšanas par derīgu lidojumiem Latvijas Republikas gaisa reģistrētā kuģīhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/gaisa-kugu-lidojuma-apakalpes-locekla-apliecibas-atzisanas-par-derigu-lidojumiem-latvijas-republikas-gaisa-registreta-kugi.htmlCitas ICAO dalībvalsts izdotas gaisa kuģu lidojuma apakalpes locekļa apliecības atzīšanas par derīgu lidojumiem Latvijas Republikas reģistrētā gaisa kuģī Skatīt ŠEIT.2012-12-03 14:37:52gaisa-kugu-lidojuma-apakalpes-locekla-apliecibas-atzisanas-par-derigu-lidojumiem-latvijas-republikas-gaisa-registreta-kugiArhīvsPar Eiropas Savienības pilotu licenzēšanas notiekumu ieviešanuhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-eiropas-savienibas-pilotu-licenzesanas-notiekumu-ieviesanu.htmlAr šo atgādinām, ka sakarā ar Eiropas Savienības pilotu licenzēšanas noteikumu Implementing Rules for Pilot Licensing, B. Part-FCL; C. Part-Medical, ieviešanas procedūru, š. g. 15. decembrim beidzas termiņš komentāru iesniegšanai Eiropas Aviācijas Drošības Aģentūrā (EASA).2012-12-03 14:37:45par-eiropas-savienibas-pilotu-licenzesanas-notiekumu-ieviesanuArhīvsDalība Eiropas aviācijas drošības aģentūras konsultāciju procesā.http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/daliba-eiropas-aviacijas-drosibas-agenturas-konsultaciju-procesa.html009.gada februārī Latvijas valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” informēja gaisa kuģu ekspluatantus, ka 2009.gada 30.janvārī Eiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA) uzsāka konsultācijas procesu (NPA) attiecībā uz normatīvā akta projektu „NPA 2009-02 Implementing Rules for Air Operations of Community Operators”. Visām ieinteresētajām personām tika rekomendēts apmeklēt EASA mājas lapu, lai piedalītos NPA 2009-02 konsultācijas procesā.2012-12-03 14:37:26daliba-eiropas-aviacijas-drosibas-agenturas-konsultaciju-procesaArhīvsPar Drošības vadības sistēmas (SMS) turpmāko ieviešanuhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-drosibas-vadibas-sistemas-sms-turpmako-ieviesanu.htmlDrošības vadības sistēmas (SMS) ieviešana, ņemot vērā starptautiskos drošības standartus, kas ietverti Čikāgas Konvencijā un tās pielikumos (6, 11 un 14), kā arī jauno normatīvo aktu projektus (attiecībā uz SMS – NPA 2008-22c) un to struktūru Eiropas aviācijas drošības aģentūras (EASA) sistēmā, ir viena no prioritātēm Kopienas likumdošanas ietvaros.2012-12-03 14:37:27par-drosibas-vadibas-sistemas-sms-turpmako-ieviesanuArhīvsLai pievērstu uzmanību problēmām, kas saistītas ar nosēdumiem, ko var radīt bieza atledošanas un pretapledošanas šķidruma lietošana lidmašīnāmhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/lai-pieverstu-uzmanibu-problemam-kas-saistitas-ar-nosedumiem-ko-var-radit-bieza-atledosanas-un-pretapledosanas-skidruma-lietosana-lidmasinam.htmlAģentūra pieprasa, lai tipa sertifikāta turētāji (ES ražojumiem) un arī lūdz, lai dizaina valsts NAA (National Airworthiness Authorities) (ražojumiem ārpus ES) pieprasītu no lielo lidmašīnu [1] un reģionālo lidmašīnu (commuter aeroplanes) [2] tipa sertifikāta turētājiem, lai, ņemot vērā publicēto informāciju par biezu atledošanas un pretapledošanas šķidrumu nosēdumu izžūšanu, pārbauda un ja nepieciešams izdara sekojošus labojumus:2012-12-03 14:37:28lai-pieverstu-uzmanibu-problemam-kas-saistitas-ar-nosedumiem-ko-var-radit-bieza-atledosanas-un-pretapledosanas-skidruma-lietosana-lidmasinamArhīvsSvarīga informācija visiem vispārējas nozīmes aviācijas gaisa kuģu īpašniekiem un lietotājiemhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/svariga-informacija-visiem-visparejas-nozimes-aviacijas-gaisa-kugu-ipasniekiem-un-lietotajiem.htmlSvarīga informācija visiem vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu īpašniekiem un lietotājiem,uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 216/2008 nosacījumi. Skatīt šeit2012-12-03 15:37:23svariga-informacija-visiem-visparejas-nozimes-aviacijas-gaisa-kugu-ipasniekiem-un-lietotajiemArhīvsEiropai būs jāsakārto aviosatiksmehttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/eiropai-bus-jasakarto-aviosatiksme.htmlEiropas Parlaments Strasbūrā, 2009. gada 25. martā apstiprināja jaunās Eiropas gaisa telpas prasības, kam jāļauj efektīvāk pārvaldīt ES aviāciju un jānoved pie īsākiem, lētākiem un drošākiem lidojumiem. Divas šajā nolūkā izstrādātās regulas — Eiropas gaisa telpas otro likumprojektu paketi (SIS II) — Eiropas Parlaments šodien apstiprināja, ņemot vērā iepriekš panākto ES dalībvalstu transporta ministru vienošanos.2012-12-03 15:37:22eiropai-bus-jasakarto-aviosatiksmeArhīvsPar ultravieglajiem gaisa kuģiem. http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-ultravieglajiem-gaisa-kugiem.htmlAr 2009.gada 1.martu stājas spēkā Ministri kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.145 „Ultravieglo gaisa kuģu lidojumu veikšanas kārtība” un 2009.gada 24.februāra noteikumi Nr.171 „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem””.2012-12-03 14:37:30par-ultravieglajiem-gaisa-kugiemArhīvsSvarīga lidojumu drošības informācija saistībā ar degvielu izmantošanu.http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/svariga-lidojumu-drosibas-informacija-saistiba-ar-degvielu-izmantosanu.htmlEiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA) 2009. gada 22. janvārī ir izdevusi divus lidojumu drošības informācijas biļetenus (SIB), kas saistīti ar degvielas izmantošanu gaisa kuģos. Šī informācija ir domāta, lai brīdinātu gaisa kuģu īpašniekus un ekspluatantus par iespējamiem lidojumu drošības apdraudējumiem, kas nav tieši saistīti ar gaisa kuģu projektēšanas apstākļiem. Taču ievērojot informācijas nozīmīgumu, tā ir obligāti jāņem vērā visiem, kas izmanto gaisa kuģus.2012-12-03 14:37:21svariga-lidojumu-drosibas-informacija-saistiba-ar-degvielu-izmantosanuArhīvsATM māsterplānshttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/atm-masterplans.htmlSESAR definēšans fāzes noslēgumā izstrādāts "ATM master plāns". Pieejams mājas lapā www.atmmasterplan.eu2012-12-03 14:37:19atm-masterplansArhīvsPar aviācijas uzņēmumu tikšanoshttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-aviacijas-uznemumu-tiksanos.htmlCivilās aviācijas aģentūra uzaicina Jūs piedalīties ikgadājā ieinteresēto institūciju pārstāvju sanāksmē, kas notiks 2008. gada 26. maijā plkst. 10:00, CAA administratīvās ēkas konferenču zālē.2012-12-03 14:37:30par-aviacijas-uznemumu-tiksanosArhīvsInformācija vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu īpašniekiem un ekspluatantiem http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/informacija-visparejas-nozimes-aviacijas-gaisa-kugu-ipasniekiem-un-ekspluatantiem.htmlKomisijas regulas 2042/2003(Part M) prasības vispārējas nozīmes aviācijā ir spēkā no 2008. gada 28. septembra. Eiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA) ir izstrādājusi viedokli Nr. 02/2008 (EASA Opinion 02/2008 ) par izmaiņām komisijas regulās 1702/2003 un 2042/2003.2012-12-03 14:37:18informacija-visparejas-nozimes-aviacijas-gaisa-kugu-ipasniekiem-un-ekspluatantiemArhīvsCivilās aviācijas aģentūra (CAA) publicē lidojumu drošības pārskatu par 2007. gaduhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/civilas-aviacijas-agentura-caa-publice-lidojumu-drosibas-parskatu-par-2007-gadu.htmlRīgā, 06.05.2008. – Lai informētu sabiedrību par civilās aviācijas (komercaviācija un vispārējās nozīmes aviācija) lidojumu drošības situāciju valstī, Civilās aviācijas aģentūra ir sagatavojusi pārskatu, izmantojot CAA datu bāzē apkopoto informāciju. Atgadījumi CAA datu bāzē tiek sagrupēti pēc Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteiktajām aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu kategorijām.2012-12-03 14:37:30civilas-aviacijas-agentura-caa-publice-lidojumu-drosibas-parskatu-par-2007-gaduArhīvsPar statistikas datiem http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/par-statistikas-datiem.htmlCAA vēstule gaisa kuģu ekspluatantiem un īpašniekiem par lidojumu skaita un nolidojuma informācijas sniegšanu par 2007. gadu. 2012-12-03 14:37:30par-statistikas-datiemArhīvsGaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības un tehniskās apkopes organizācijām - Par procedūrām un apmācībām, kas saistītas ar gaisa kuģu degvielas bāku drošībuhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/gaisa-kugu-lidotspejas-uzturesanas-vadibas-un-tehniskas-apkopes-organizacijam-par-proceduram-un-apmacibam-kas-saistitas-ar-gaisa-kugu-degvielas-baku-drosibu.htmlEiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA) 2007. gada martā ar izpilddirektora lēmumiem Nr. 2007/001/R, 2007/002/R un 2007/003/R izdarīja papildinājumus Eiropas Komisijas regulas 2042/2003 I, II un IV pielikumu pieņemamajos atbilstības līdzekļos (AMC), ieviešot papildus procedūras attiecībā uz degvielas bāku drošību (FTS) un citiem projektēšanas drošībai kritiskiem elementiem (CSCCL- critical design control configuration limitation).gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas, tehniskās apkopes un tehniskās apkopes personāla mācību organizācijās Kā viens no nepieciešamajiem nosacījumiem ir visa personāla apmācība. Šis jautājums pasaulē aktualizējās pēc virknes dažādu katastrofu, kuru iemesls bija degvielas bāku uzsprāgšana, kas radās projektēšanas un tehniskās apkopes procedūru nepilnību dēļ (TWA 800 B747-200, PAL B737-400, TA B737-300, kravas B727-200).2012-12-03 14:37:31gaisa-kugu-lidotspejas-uzturesanas-vadibas-un-tehniskas-apkopes-organizacijam-par-proceduram-un-apmacibam-kas-saistitas-ar-gaisa-kugu-degvielas-baku-drosibuArhīvsEiropas Komisijas ziņojums par vienotās gaisa telpas tiesību aktu īstenošanuhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/eiropas-komisijas-zinojums-par-vienotas-gaisa-telpas-tiesibu-aktu-istenosanu.htmlPirmais ziņojums par vienotās gaisa telpas tiesību aktu īstenošanu: sasniegumi un turpmākā rīcība2012-12-03 14:37:17eiropas-komisijas-zinojums-par-vienotas-gaisa-telpas-tiesibu-aktu-istenosanuArhīvsSvarīga informācija bijušajā PSRS projektēto un izgatavoto gaisa kuģu īpašniekiem un ekspluatantiemhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/svariga-informacija-bijusaja-psrs-projekteto-un-izgatavoto-gaisa-kugu-ipasniekiem-un-ekspluatantiem.htmlSvarīga informācija bijušajā PSRS projektēto un izgatavoto gaisa kuģu īpašniekiem un ekspluatantiem2012-12-03 14:37:32svariga-informacija-bijusaja-psrs-projekteto-un-izgatavoto-gaisa-kugu-ipasniekiem-un-ekspluatantiemArhīvsAvio pasažieru drošības kontrolē - turpmāk stingrākas prasībashttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/avio-pasazieru-drosibas-kontrole-turpmak-stingrakas-prasibas.htmlCAA informē, ka 17.oktobrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1546/2006 (2006. gada 4. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā. Regula stāsies spēkā 2006. gada 6.novembrī. Regula papildina aizliegto priekšmetu sarakstu ienešanai gaisa kuģī. Par ieviestajiem papildinājumiem aizliegto priekšmetu sarakstā, tajā skaitā šķidrumiem pasažierus informēs aviosabiedrības.2012-12-03 14:37:17avio-pasazieru-drosibas-kontrole-turpmak-stingrakas-prasibasArhīvsPilotu instruktoru un eksaminētāju pilotu apliecību konvertācija uz JAA apliecībāmhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/pilotu-instruktoru-un-eksaminetaju-pilotu-apliecibu-konvertacija-uz-jaa-apliecibam.htmlInformāciju par pilotu instruktoru un eksaminētāju pilotu apliecību konvertāciju uz JAA apliecībām atradīsiet šeit.2012-12-03 14:37:32pilotu-instruktoru-un-eksaminetaju-pilotu-apliecibu-konvertacija-uz-jaa-apliecibamArhīvsIzmaiņas Latvijas gaisa telpas izmantošanas kārtībāhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/izmainas-latvijas-gaisa-telpas-izmantosanas-kartiba.htmlSaskaņā ar pilnvarojumu likumā „Par aviāciju” Ministru kabinets ir izdevis virkni saistošus MK noteikumus, kas regulē ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu saistītās darbības. 2014-04-22 11:37:35izmainas-latvijas-gaisa-telpas-izmantosanas-kartibaArhīvsInformatīvais seminārs - Struktūrfondu finansējuma piesasites iespējas 2007. - 2013. gada plānošanas periodāhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/informativais-seminars-strukturfondu-finansejuma-piesasites-iespejas-2007-2013-gada-planosanas-perioda.htmlCivilās aviācijas aģentūra uzaicina Jūs piedalīties informatīvajā seminārā par struktūrfondu finansējuma piesaistes iespējām aviācijas nozarei 2007.-2013. plānošanas periodā. Seminārs notiks 2007. gada 12. septembrī plkst.10:00 CAA administratīvās ēkas konferenču zālē.Semināra mērķis ir informēt aviācijas nozares uzņēmumus par iespējām piesaistīt struktūrfondu līdzekļus, kas paredzēti 2007-2013. gada plānošanas periodā. Seminārā piedalīsies pārstāvji no Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk- LIAA) un Izglītības un zinātnes ministrijas. LIAA un ministrijas pārstāvji sniegs pārskatu par plānotājām programmām, lai palīdzētu uzņēmumiem izvēlēties piemērotāko atbalsta programmu, un pirms projekta iesnieguma iesniegšanas palīdzētu sagatavot kvalitatīvu projekta iesniegumu.2012-12-03 14:37:33informativais-seminars-strukturfondu-finansejuma-piesasites-iespejas-2007-2013-gada-planosanas-periodaArhīvsApkārtrakstshttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/apkartraksts.htmlCAA Apkārtraksts civilās aviācijas sabiedrībai.2012-12-03 14:37:33apkartrakstsArhīvs30.06.2007 - Par ASV kaujas lidmašīnu skati starptautiskajā lidostā "Rīga"http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/30-06-2007-par-asv-kaujas-lidmasinu-skati-starptautiskaja-lidosta-riga.htmlRīga, 2007.gada 29. jūnijs – ASV vēstniece Latvijā Ketrīna Toda Beilija ar prieku uzaicina apmeklētājus aplūkot divas A-10 kaujas lidmašīnas un kravas lidmašīnu C-130 Rīgas Starptautiskajā lidostā 30.jūnijā no 14:00 līdz 16:00. Visiem interesentiem lūdzam ierasties C terminālā (jaunā lidostas daļa), no kurienes caur drošības pārbaudi dosieties tālāk uz lidmašīnu apskati.2012-12-03 14:37:3430-06-2007-par-asv-kaujas-lidmasinu-skati-starptautiskaja-lidosta-rigaArhīvs08.06.2007 - Par gaisa kuģu lidojumu drošībuhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/08-06-2007-par-gaisa-kugu-lidojumu-drosibu.htmlVēstule GK Cessna un Piper īpašniekiem sakarā ar Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izstrādātajām rekomendācijām (katastrofa 2006. gada 28. jūnijā Ogres rajona Ikšķilē) un Civilās aviācijas aģentūras (CAA) Vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības uzraudzības ieteikumiem.2012-12-03 14:37:1408-06-2007-par-gaisa-kugu-lidojumu-drosibuArhīvsDegvielas izmantošana, kas satur bioetinoluhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/degvielas-izmantosana-kas-satur-bioetinolu.htmlSvarīga informācija tiem, kas izmanto ar virzuļu dzinējiem un sveču aizdedzi aprīkotus gaisa kuģus un kuru ekspluatācijai paredzēta "Mogas" degviela atrodama pievienotajā failā2012-12-03 14:37:36degvielas-izmantosana-kas-satur-bioetinoluArhīvsVeidosim Latvijas aviācijas fotogaleriju!http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/veidosim-latvijas-aviacijas-fotogaleriju.htmlVisas Latvijas lidsabiedrības, gaisa kuģu īpašnieki, piloti, aviācijas entuziasti un fotogrāfi aicināti iesniegt fotoattēlus, kurās ir attēloti: - Latvijā reģistrētie civilie gaisa kuģi, kā arī Latvijas Gaisa spēku lidmašīnas un helikopteri, - ārvalstu civilie un militārie gaisa kuģi Latvijas lidostās un lidlaukos, - skati no aviācijas sporta dzīves, - Latvijas dabas skati, fotografēti no gaisa, - zīmīgi notikumi no Latvijas aviācijas dzīves.2012-12-03 14:37:35veidosim-latvijas-aviacijas-fotogalerijuArhīvsDarbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta atjaunošanahttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/darbibas-aizliegumam-kopiena-paklauto-gaisa-parvadataju-kopienas-saraksta-atjaunosana.htmlCivilās aviācijas aģentūra informē, ka š.g. 7. martā stājusies spēkā KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 235/2007 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi.2012-12-03 14:37:36darbibas-aizliegumam-kopiena-paklauto-gaisa-parvadataju-kopienas-saraksta-atjaunosanaArhīvsCivilās aviācijas aģentūra (CAA) publicē lidojumu drošības ziņojumu par laika periodu no 2003. līdz 2006. gadamhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/civilas-aviacijas-agentura-caa-publice-lidojumu-drosibas-zinojumu-par-laika-periodu-no-2003-lidz-2006-gadam.htmlLai informētu sabiedrību par civilās aviācijas (komercaviācija un vispārējās nozīmes aviācija) lidojumu drošības situāciju valstī, Civilās aviācijas aģentūra ir sagatavojusi pārskatu, izmantojot CAA datu bāzē apkopoto informāciju.2012-12-03 14:37:37civilas-aviacijas-agentura-caa-publice-lidojumu-drosibas-zinojumu-par-laika-periodu-no-2003-lidz-2006-gadamArhīvsAtvērto durvju diena Lidostā "Rīga"http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/atverto-durvju-diena-lidosta-riga.htmlVisi - lieli un mazi 20. aprīlī tiekat laipni gaidīti Starptautiskā lidostā "Rīga". Jums būs iespējas parunāties ar interesantiem cilvēkiem, būs atvērtas aviācijas nozares durvis, redzēsiet, kas aiz tām notiek. Varbūt tur atradīsiet vietu arī sev.2012-12-03 14:37:38atverto-durvju-diena-lidosta-rigaArhīvsAviācijas uzņēmumu pārstāvju sanāksmehttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/aviacijas-uznemumu-parstavju-sanaksme.html2007. gada 23. martā Civilās aviācijas aģentūra organizēja pirmo visu aviācijas uzņēmumu pārstāvju un ieinteresēto pušu tikšanos. Šīs tikšanās mērķis bija aaeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju, gaisa telpas izmantotāju, lidostu un aviācijas arodbiedrību pārstāvju informēšana par Eiropas vienotās gaisa telpas pasākumu īstenošanas gaitu un aktualitātēm. CAA ar uzņēmumu pārstāvjiem vienojās, ka šādas tikšanās notiks reizi gadā.2012-12-03 14:37:17aviacijas-uznemumu-parstavju-sanaksmeArhīvs8,33 kHz frekvenču soļa ieviešana http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/8-33-khz-frekvencu-sola-ieviesana.htmlCAA informē, ka 8,33 kHz frekvenču soļa ieviešanas programma, kurai ir pievienojusies arī Latvija, paredz no 2007. gada 15. marta ieviest 8,33 frekvenču soļa izmantošanu Latvijas gaisa telpā virs FL195, pagaidām 8,33 kHz frekvenču izmantošana ir noteikta virs FL245.2012-12-03 14:37:388-33-khz-frekvencu-sola-ieviesanaArhīvsCivilās aviācijas aģentūrai 13 gadihttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/civilas-aviacijas-agenturai-13-gadi.html2006. gada 15.oktobrī aprit 13 gadi, kopš tika izveidota Civilās aviācijas administrācija, kas 2006. gada 1. janvārī pārveidota par Civilās aviācijas aģentūru (turpmāk – CAA). Trīspadsmit gadu laikā CAA ir kļuvusi par kompetentu, saliedētu komandu, kas kopīgi strādā, lai piepildītu savu vīziju par CAA kā profesionālu, progresīvu, korektu un darba tirgū konkurētspējīgu organizāciju, kas kā līdzvērtīgs un aktīvs biedrs organiski iekļaujas pasaules un Eiropas civilās aviācijas sistēmā, nodrošinot tai atbilstošu augstu lidojumu drošības līmeni.2012-12-03 14:37:39civilas-aviacijas-agenturai-13-gadiArhīvsAtjaunots aviosabiedrību sarakstshttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/atjaunots-aviosabiedribu-saraksts.htmlEiropas Komisija ir atjaunojusi aviosabiedrību „melno sarakstu”. Atjaunotā Komisijas 2006. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 14. oktobrī un stāsies spēkā 15. oktobrī.2012-12-03 14:37:40atjaunots-aviosabiedribu-sarakstsArhīvsSertificēta CAA kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:200http://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/sertificeta-caa-kvalitates-vadibas-sistema-atbilstosi-starptautiskajam-standartam-iso-9001-200.htmlLai turpinātu pilnveidot Civilās aviācijas aģentūras (turpmāk - CAA) darba effektivitāti un kvalitāti, kā viena no prioritātēm tika izvirzīta Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 9001:2000 standarta prasībām.2012-12-03 14:37:40sertificeta-caa-kvalitates-vadibas-sistema-atbilstosi-starptautiskajam-standartam-iso-9001-200ArhīvsVAS "Latvijas gaisa satiksme" sertifikācijahttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/vas-latvijas-gaisa-satiksme-sertifikacija.html26. septembrī Civilās aviācijas aģentūra uzsāka sertifikācijas auditu VAS ”Latvijas gaisa satiksme”. Sertifikācijas audits tiek veikts saskaņā ar 2005. gada 20. decembra Komisijas Regulu (EK) Nr. 2096/2005 ar kuru paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai. Regula nosaka, ka Eiropas Savienības dalībvalstu aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem ir jābūt sertificētiem, apliecinot sniegto pakalpojumu atbilstību kopīgām ES prasībām. Sagatavošanās sertifikācijas auditam tika uzsākta šī gada janvārī un saskaņā ar Komisijas Regulā (EK) Nr. 2096/2005 noteikto, sertifikācijai jābūt pabeigtai līdz 21. decembrim. Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju sertifikācija ES valstīs notiek pirmoreiz un tās rezultātā iegūtais sertifikāts ļaus piedāvāt pakalpojumus ne tikai savā valstī, bet arī Eiropā.2012-12-03 14:37:41vas-latvijas-gaisa-satiksme-sertifikacijaArhīvsAnrijs Plūme F1A (planieru lidmodeļi) kategorijā izcīna 3. vietu 48 dalībnieku konkurenhttp://caa.lv/lv/caa/jaunumi/nozares-aktualitates/anrijs-plume-f1a-planieru-lidmodeli-kategorija-izcina-3-vietu-48-dalibnieku-konkuren.htmlNo 21. augusta Vācijā pie apdzīvotas vietas Borne risinās junioru Pasaules čempionāts lidmodelismā. Šodien (24. augustā) Latvijai bija veiksmīga diena: Anrijs Plūme F1A (planieru lidmodeļi) kategorijā sarežģītos laika apstākļos izcīnīja 3. vietu 48 dalībnieku konkurencē. Viņa treneris ir labi pazīstamais sportists/lidmodelists Viktors Rošonoks, Latvijas Lidmodelisma sporta federācijas prezidents un daudzu pasaules čempionātu līderis.2012-12-03 14:37:41anrijs-plume-f1a-planieru-lidmodeli-kategorija-izcina-3-vietu-48-dalibnieku-konkurenArhīvs