• Par Eiropas Savienības pilotu licenzēšanas notiekumu ieviešanu (01.09.2009)
  Arhīvs / CAA

  Ar šo atgādinām, ka sakarā ar Eiropas Savienības pilotu licenzēšanas noteikumu Implementing Rules for Pilot Licensing, B. Part-FCL; C. Part-Medical, ieviešanas procedūru, š. g. 15. decembrim beidzas termiņš komentāru iesniegšanai Eiropas Aviācijas Drošības Aģentūrā (EASA).

  Vairāk

 • Svarīga informācija visiem vispārējas nozīmes aviācijas gaisa kuģu īpašniekiem un lietotājiem (01.08.2009)
  Arhīvs / CAA

  Svarīga informācija visiem vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu īpašniekiem un lietotājiem,uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 216/2008 nosacījumi. Skatīt šeit

  Vairāk

 • Lai pievērstu uzmanību problēmām, kas saistītas ar nosēdumiem, ko var radīt bieza atledošanas un pretapledošanas šķidruma lietošana lidmašīnām (01.08.2009)
  Arhīvs / CAA

  Aģentūra pieprasa, lai tipa sertifikāta turētāji (ES ražojumiem) un arī lūdz, lai dizaina valsts NAA (National Airworthiness Authorities) (ražojumiem ārpus ES) pieprasītu no lielo lidmašīnu [1] un reģionālo lidmašīnu (commuter aeroplanes) [2] tipa sertifikāta turētājiem, lai, ņemot vērā publicēto informāciju par biezu atledošanas un pretapledošanas šķidrumu nosēdumu izžūšanu, pārbauda un ja nepieciešams izdara sekojošus labojumus:

  Vairāk

 • Par Drošības vadības sistēmas (SMS) turpmāko ieviešanu (01.08.2009)
  Arhīvs / CAA

  Drošības vadības sistēmas (SMS) ieviešana, ņemot vērā starptautiskos drošības standartus, kas ietverti Čikāgas Konvencijā un tās pielikumos (6, 11 un 14), kā arī jauno normatīvo aktu projektus (attiecībā uz SMS – NPA 2008-22c) un to struktūru Eiropas aviācijas drošības aģentūras (EASA) sistēmā, ir viena no prioritātēm Kopienas likumdošanas ietvaros.

  Vairāk

 • Dalība Eiropas aviācijas drošības aģentūras konsultāciju procesā. (01.08.2009)
  Arhīvs / CAA

  009.gada februārī Latvijas valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” informēja gaisa kuģu ekspluatantus, ka 2009.gada 30.janvārī Eiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA) uzsāka konsultācijas procesu (NPA) attiecībā uz normatīvā akta projektu „NPA 2009-02 Implementing Rules for Air Operations of Community Operators”. Visām ieinteresētajām personām tika rekomendēts apmeklēt EASA mājas lapu, lai piedalītos NPA 2009-02 konsultācijas procesā.

  Vairāk

 • Eiropai būs jāsakārto aviosatiksme (01.03.2009)
  Arhīvs / CAA

  Eiropas Parlaments Strasbūrā, 2009. gada 25. martā apstiprināja jaunās Eiropas gaisa telpas prasības, kam jāļauj efektīvāk pārvaldīt ES aviāciju un jānoved pie īsākiem, lētākiem un drošākiem lidojumiem. Divas šajā nolūkā izstrādātās regulas — Eiropas gaisa telpas otro likumprojektu paketi (SIS II) — Eiropas Parlaments šodien apstiprināja, ņemot vērā iepriekš panākto ES dalībvalstu transporta ministru vienošanos.

  Vairāk

 • Par ultravieglajiem gaisa kuģiem. (01.02.2009)
  Arhīvs / CAA

  Ar 2009.gada 1.martu stājas spēkā Ministri kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.145 „Ultravieglo gaisa kuģu lidojumu veikšanas kārtība” un 2009.gada 24.februāra noteikumi Nr.171 „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem””.

  Vairāk

 • Svarīga lidojumu drošības informācija saistībā ar degvielu izmantošanu. (01.01.2009)
  Arhīvs / CAA

  Eiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA) 2009. gada 22. janvārī ir izdevusi divus lidojumu drošības informācijas biļetenus (SIB), kas saistīti ar degvielas izmantošanu gaisa kuģos. Šī informācija ir domāta, lai brīdinātu gaisa kuģu īpašniekus un ekspluatantus par iespējamiem lidojumu drošības apdraudējumiem, kas nav tieši saistīti ar gaisa kuģu projektēšanas apstākļiem. Taču ievērojot informācijas nozīmīgumu, tā ir obligāti jāņem vērā visiem, kas izmanto gaisa kuģus.

  Vairāk

 • ATM māsterplāns (01.06.2008)
  Arhīvs / CAA

  SESAR definēšans fāzes noslēgumā izstrādāts "ATM master plāns". Pieejams mājas lapā www.atmmasterplan.eu

  Vairāk

 • Informācija vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu īpašniekiem un ekspluatantiem (01.05.2008)
  Arhīvs / CAA

  Komisijas regulas 2042/2003(Part M) prasības vispārējas nozīmes aviācijā ir spēkā no 2008. gada 28. septembra. Eiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA) ir izstrādājusi viedokli Nr. 02/2008 (EASA Opinion 02/2008 ) par izmaiņām komisijas regulās 1702/2003 un 2042/2003.

  Vairāk

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8