Notikumi

  • 26.11.2020

    Sakarā ar COVID-19 vīrusa izplatības turpināšanas Eiropas Savienības dalībvalstīs un joprojām pastāvošiem ceļošanas ierobežojumiem, kā rezultātā FCL apliecības turētājiem ir apgrūtinātas / ierobežotas iespējas piekļūt arī lidojumu simulācijas trenažieru iekārtām (FSTD), lai veiktu attiecīgas kvalifikācijas pārbaudes klases, tipa un instrumentu kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai, CAA ir pieņēmusi papildus atbrīvojumu (EASA Reference:712/20/0114) attiecībā uz FCL apliecības turētāju kvalifikācijas atzīmju/apstiprinājumu/ sertifikātu derīgu termiņu pagarināšanu. Atbrīvojums attiecas arī uz FCL apliecības turētāju instruktoru un eksaminētāju sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.

    Vairāk