Budžets

 

Informācija par budžetu:

 

V/A Civilās aviācijas aģentūras budžets

Ar 2010.gada 1.janvāri CAA darbojas kā budžeta nefinansēta iestāde, kuras budžetu apstiprina Ministru kabinets. 2014.gadam CAA budžets apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.662 „Par valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” budžeta apstiprināšanu”  (skatīt http://likumi.lv/doc.php?id=263309).

Resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2014.gadam
Tāme 2014. gadam.

Resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015.gadam
Tāme 2015. gadam.

Resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2016.gadam
Tāme 2016. gadam.
Precizētā tāme 2016. gadam.

Resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam
Tāme 2017. gadam.
Precizētā tāme 2017. gadam.

Resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2018.gadam
Tāme 2018. gadam.
Precizētā tāme 2018. gadam.

Informācija par darba samaksu: