Eiropas Parlaments atbalsta nolīgumu par gaisa pasažieru privāto datu nodošanu ASV (25.04.2012)
Dažādi / CAA

Parlaments apstiprināja jauno nolīgumu, kas paredz ES gaisa pasažieru privāto datu pārsūtīšanu ASV Iekšzemes drošības departamentam,  ja pasažieris lido no vai uz ASV. Nolīgums paredz noteikumus par datu apmaiņas norisi un uzglabāšanas ilgumu, datu aizsardzību, kā arī pilsoņu tiesību aizsardzību administratīvā kārtā un tiesā.

Saskaņā ar jauno nolīgumu ASV iestādes PDR datus aktīvajā datu bāzē uzglabās līdz 5 gadiem. Pēc pirmajiem 6 mēnešiem datus "padarīs anonīmus", proti, izdzēsīs informāciju, kas ļauj noskaidrot pasažiera identitāti. PDR datus galvenokārt izmantos, lai novērstu, atklātu, izmeklētu un veiktu kriminālvajāšanu terorisma un nopietnu starptautisku noziegumu gadījumā.

Vairāk informācijas mājaslapā

2012.gada 17.-20. aprīlis, Strasbūra