• Avio pasažieru drošības kontrolē - turpmāk stingrākas prasības (01.10.2007)
  Arhīvs / CAA

  CAA informē, ka 17.oktobrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1546/2006 (2006. gada 4. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā. Regula stāsies spēkā 2006. gada 6.novembrī. Regula papildina aizliegto priekšmetu sarakstu ienešanai gaisa kuģī. Par ieviestajiem papildinājumiem aizliegto priekšmetu sarakstā, tajā skaitā šķidrumiem pasažierus informēs aviosabiedrības.

  Vairāk

 • Apkārtraksts (01.08.2007)
  Arhīvs / CAA

  CAA Apkārtraksts civilās aviācijas sabiedrībai.

  Vairāk

 • Informatīvais seminārs - Struktūrfondu finansējuma piesasites iespējas 2007. - 2013. gada plānošanas periodā (01.08.2007)
  Arhīvs / CAA

  Civilās aviācijas aģentūra uzaicina Jūs piedalīties informatīvajā seminārā par struktūrfondu finansējuma piesaistes iespējām aviācijas nozarei 2007.-2013. plānošanas periodā. Seminārs notiks 2007. gada 12. septembrī plkst.10:00 CAA administratīvās ēkas konferenču zālē.Semināra mērķis ir informēt aviācijas nozares uzņēmumus par iespējām piesaistīt struktūrfondu līdzekļus, kas paredzēti 2007-2013. gada plānošanas periodā. Seminārā piedalīsies pārstāvji no Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk- LIAA) un Izglītības un zinātnes ministrijas. LIAA un ministrijas pārstāvji sniegs pārskatu par plānotājām programmām, lai palīdzētu uzņēmumiem izvēlēties piemērotāko atbalsta programmu, un pirms projekta iesnieguma iesniegšanas palīdzētu sagatavot kvalitatīvu projekta iesniegumu.

  Vairāk

 • Izmaiņas Latvijas gaisa telpas izmantošanas kārtībā (01.08.2007)
  Arhīvs / CAA

  Saskaņā ar pilnvarojumu likumā „Par aviāciju” Ministru kabinets ir izdevis virkni saistošus MK noteikumus, kas regulē ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu saistītās darbības.

  Vairāk

 • Pilotu instruktoru un eksaminētāju pilotu apliecību konvertācija uz JAA apliecībām (01.08.2007)
  Arhīvs / CAA

  Informāciju par pilotu instruktoru un eksaminētāju pilotu apliecību konvertāciju uz JAA apliecībām atradīsiet šeit.

  Vairāk

 • 30.06.2007 - Par ASV kaujas lidmašīnu skati starptautiskajā lidostā "Rīga" (30.06.2007)
  Arhīvs / CAA

  Rīga, 2007.gada 29. jūnijs – ASV vēstniece Latvijā Ketrīna Toda Beilija ar prieku uzaicina apmeklētājus aplūkot divas A-10 kaujas lidmašīnas un kravas lidmašīnu C-130 Rīgas Starptautiskajā lidostā 30.jūnijā no 14:00 līdz 16:00. Visiem interesentiem lūdzam ierasties C terminālā (jaunā lidostas daļa), no kurienes caur drošības pārbaudi dosieties tālāk uz lidmašīnu apskati.

  Vairāk

 • 08.06.2007 - Par gaisa kuģu lidojumu drošību (08.06.2007)
  Arhīvs / CAA

  Vēstule GK Cessna un Piper īpašniekiem sakarā ar Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izstrādātajām rekomendācijām (katastrofa 2006. gada 28. jūnijā Ogres rajona Ikšķilē) un Civilās aviācijas aģentūras (CAA) Vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības uzraudzības ieteikumiem.

  Vairāk

 • Aviācijas uzņēmumu pārstāvju sanāksme (01.03.2007)
  Arhīvs / CAA

  2007. gada 23. martā Civilās aviācijas aģentūra organizēja pirmo visu aviācijas uzņēmumu pārstāvju un ieinteresēto pušu tikšanos. Šīs tikšanās mērķis bija aaeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju, gaisa telpas izmantotāju, lidostu un aviācijas arodbiedrību pārstāvju informēšana par Eiropas vienotās gaisa telpas pasākumu īstenošanas gaitu un aktualitātēm. CAA ar uzņēmumu pārstāvjiem vienojās, ka šādas tikšanās notiks reizi gadā.

  Vairāk

 • Atvērto durvju diena Lidostā "Rīga" (01.03.2007)
  Arhīvs / CAA

  Visi - lieli un mazi 20. aprīlī tiekat laipni gaidīti Starptautiskā lidostā "Rīga". Jums būs iespējas parunāties ar interesantiem cilvēkiem, būs atvērtas aviācijas nozares durvis, redzēsiet, kas aiz tām notiek. Varbūt tur atradīsiet vietu arī sev.

  Vairāk

 • Civilās aviācijas aģentūra (CAA) publicē lidojumu drošības ziņojumu par laika periodu no 2003. līdz 2006. gadam (01.03.2007)
  Arhīvs / CAA

  Lai informētu sabiedrību par civilās aviācijas (komercaviācija un vispārējās nozīmes aviācija) lidojumu drošības situāciju valstī, Civilās aviācijas aģentūra ir sagatavojusi pārskatu, izmantojot CAA datu bāzē apkopoto informāciju.

  Vairāk

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8