VAS "Latvijas gaisa satiksme" sertifikācija (01.09.2006)
Arhīvs / CAA

26. septembrī Civilās aviācijas aģentūra uzsāka sertifikācijas auditu VAS ”Latvijas gaisa satiksme”. Sertifikācijas audits tiek veikts saskaņā ar 2005. gada 20. decembra Komisijas Regulu (EK) Nr. 2096/2005 ar kuru paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai. Regula nosaka, ka Eiropas Savienības dalībvalstu aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem ir jābūt sertificētiem, apliecinot sniegto pakalpojumu atbilstību kopīgām ES prasībām. Sagatavošanās sertifikācijas auditam tika uzsākta šī gada janvārī un saskaņā ar Komisijas Regulā (EK) Nr. 2096/2005 noteikto, sertifikācijai jābūt pabeigtai līdz 21. decembrim.
Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju sertifikācija ES valstīs notiek pirmoreiz un tās rezultātā iegūtais sertifikāts ļaus piedāvāt pakalpojumus ne tikai savā valstī, bet arī Eiropā.