Trokšņu samazināšanas rīcības plāns (24.01.2014)
Dažādi / CAA

LR Satiksmes ministrija 2014.gada 14.janvārī apstiprināja VAS „Starptautiskās lidostas „Rīga”” trokšņu samazināšanas rīcības plānu.
VAS „Starptautiskās lidostas „Rīga”” trokšņu samazināšanas rīcības plāna (turpmāk - Rīcības plāns)izstrādes darba grupas sastāvā bija iekļauti LR Satiksmes ministrijas, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, VA „Civilās aviācijas aģentūra”, VAS „Starptautiskās lidostas „Rīga””, VAS „Latvijas gaisa satiksme”, Babītes novada pašvaldības, Mārupes novada pašvaldības un Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvji un to vadīja VA „Civilās aviācijas aģentūra” direktors Māris Gorodcovs.
No 2013. gada 5. augusta līdz 30. septembrim norisinājās Rīcības plāna sabiedriskā apspriešana, kuras laikā notika divas tikšanās ar iedzīvotājiem. 
Iedzīvotāju priekšlikumi  ir apkopoti un izvērtēti Rīcības plāna 26. pielikumā.

Rīcības plāns sastāv no:
Rīcības plāna kopsavilkuma;
Rīcības plāna;
Rīcības plāna pielikumiem
(t.sk., 26.pielikums)
.

Rīcības plāna pirmie seši pasākumi paredz izmainīt gaisa kuģu trajektorijas tā, lai gaisa kuģu radītais vides troksnis samazinātu trokšņa robežlielumu pārsniegumam pakļauto iedzīvotāju skaitu.
Rīcības plāna 7. pasākums paredz gaisa kuģu lidojumu procedūru diferenciāciju pēc to sertificētā trokšņa līmeņa. Savukārt 8. pasākums paredz veikt gaisa kuģu treniņlidojumu procedūras izvērtējumu, bet 9. pasākums - pārvietot vides trokšņa monitoringa staciju no Babītes ciema uz Spilves ciemu. Rīcības plāna 10. pasākums paredz Lidostas Vides trokšņa laboratorijas akreditāciju un trokšņa monitoringa staciju mērījumu rezultātu publicēšanu no 2014. gada maija.