Svarīga informācija visiem vispārējas nozīmes aviācijas gaisa kuģu īpašniekiem un lietotājiem (01.08.2009)
Arhīvs / CAA

Svarīga informācija visiem vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu  īpašniekiem un lietotājiem,uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes  regulas 216/2008 nosacījumi. Skatīt šeit