Sertificēta CAA kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:200 (01.10.2006)
Arhīvs / CAA

Lai turpinātu pilnveidot Civilās aviācijas aģentūras (turpmāk - CAA) darba effektivitāti un kvalitāti, kā viena no prioritātēm tika izvirzīta Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 9001:2000 standarta prasībām. Jau 2005. gada sākumā tika uzsākta kvalitātes vadības sistēmas ieviešana CAA. Visi CAA struktūrvienību vadītāji iesaistijās CAA misijas, vīzijas un vērtību definēšanā, kā arī kvalitātes politikas izstrādē. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas procesā tika identificēti un aprakstīti CAA procesi ( vadības, darbības un atbalsta), un izstrādāta CAA Kvalitātes rokasgrāmata. 2006. gada septembrī SIA "Bereau Veritas Latvia" veica sertifikācijas auditu CAA. 2006 gada 6. oktobrī CAA saņēma ISO 9001:2000 sertifikātu. Šis sertifikāts apliecina, ka CAA attīsta un uztur savu kvalitātes vadības sustēmu, kā arī demonstrē savu tiekšanos pēc nepārtrauktas vadības sistēmas uzlabošanas arī turpmāk.