Par lidojumu informācijas sniegšanu (12.02.2016)
Dažādi / CAA

Pamatojoties uz 03.11.2015 Ministru kabineta noteikumu Nr. 634 „Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā” 9. punktu, valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) ik gadu gatavo lidojumu drošības pārskatu.

Saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 6. panta otrās daļas 15. punktu Civilās aviācijas aģentūrai ir tiesības pieprasīt nepieciešamo informāciju no juridiskajām un fiziskajām personām, kuru darbība ir saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civilās aviācijas līdzekļu ekspluatāciju.

Ņemot vērā minēto, lūdzam līdz katra gada 31. janvārim iesniegt Civilās aviācijas aģentūrā informāciju par Jūsu īpašumā vai lietojumā esošo  gaisa kuģa/u nolidotajām stundām (flight hours) un lidojumu skaitu (movements) iepriekšējā gadā, izmantojot pielikumā pievienoto veidlapu.

Lūdzam atsūtīt attiecīgi aizpildītu veidlapu arī gadījumā, ja šajā periodā lidojumi nav veikti. Informējam, ka dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā un tikai pārskata vajadzībām.

Veidlapa elektroniskā formātā ir atrodama Šeit .

Aizpildītu anketu sūtīt uz e-pasta adresi – SIDD@caa.gov.lv

Ja nepieciešams, lūdzam atjaunot vai papildināt Jūsu kontaktinformāciju datu apstrādes kvalitātes uzlabošanai kā arī efektīvākai turpmākās informācijas apmaiņai.