Par KOMISIJAS REGULAS (ES) Nr. 1178/2011 (2011. gada 3. novembris) ieviešanu (27.03.2013)
Dažādi / CAA

Ņemot vērā, ka no 2013. gada 8. aprīļa Latvijas Republikā stājas spēkā Eiropas Komisijas Regula (ES)Nr. 1178/2011 un attiecīgie tās pielikumi (Part-FCL, ORA un ARA), tiek piemērotas sekojošās prasības:

 • jaunu mācību organizāciju (ATO) atvēršana (iesniegumi, rokasgrāmatas u.c.)
 • notiek saskaņā ar Part-ORA / FCL prasībām;
 • pieteikumus trenažieru kvalifikācijas apstiprināšanai iesniedz saskaņā ar Part-ORA / CS-FSTD;
 • esošās organizācijas uzsāk pāreju uz Part-ORA / FCL prasībām saskaņā ar jau akceptētiem Regulas ieviešanas plāniem (FTO/TRTO), bet Reģistrētie mācību kursi sastāda un realizē Regulas ieviešanas plānus:
  • FTO/TRTOievieš Regulas prasības līdz 2014. gada 8. aprīlim;
  • Reģistrētie mācību kursi ievieš Regulas prasības līdz 2015. gada 8. aprīlim un tuvākajā laikā saņems papildu instrukcijas.
 • salona apkalpes personālam piemērojamo prasību izpilde ir attiecīgā ekspluatanta  atbildībā, attiecīgi koordinējot procesu ar Civilās aviācijas aģentūru;
 • jaunu PPL/CPL/ATPL apliecību izsniegšana notiek saskaņā ar Regulas I pielikuma Part-FCL  prasībām;
 • esošās  nacionālās un JAR-FCL pilotu apliecības var nomainīt uz Part-FCL apliecībām saskaņā ar Regulas 4.panta nosacījumiem;         pilota veselības apliecības un aviācijas medicīnas eksperta apliecības tiek izsniegtas saskaņā ar Part-MED prasībām;
 • jau izdotas nacionālās pilota veselības apliecības un aviācijas medicīnas eksperta apliecības var nomainīt uz Part-ARA formāta apliecībām saskaņā ar Regulas 5. panta  nosacījumiem vēlākais līdz 2017. gada 8. aprīlim.

 

Detalizētu informāciju par Komisijas Regulas  (ES) Nr. 1178/2011 ieviešanu skatīt sekojošos pielikumos:

- Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā Ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka 2012. gada 18 decembra vēstule Nr.: 2.3.10.- 3822 Komisijai un Aģentūrai par Komisijas Regulas īstenošanas pasākumiem ( skat. Pdf. 2)

- Valsts Aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” Komisijas Regulas ieviešanas termiņu plāns ( skat. Pdf. 3)

- Saistošā informācija