Par Eiropas Padomes un Parlamenta Regulu (ES) Nr. 376/2014. (13.05.2015)
Dažādi / CAA

015. gada 15. novembrī tiks piemērota Eiropas Padomes un Parlamenta Regula (ES) Nr. 376/2014 par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā.
 
Līdz ar šīs regulas piemērošanu tiks mainīti arī līdzšinējie spēkā esošie MK noteiktumi Nr. 1033 "Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā". 
2015. gada vasarā tiks publicētas regulas vadlīnijas, kas sniegs vairāk informāciju par Regulas Nr. 376/2014 piemērošanu. Pēc vadllīniju publicēšanas Latvijas CAA organizēs sanāksmi ar industriju, kurā tiks detalizētāk prezentēta informācija par regulu un tās piemērošanu Latvijā.
 
Zemāk pievienota Eiropas Komisijas prezentācija industrijai, kā arī drafta versija īstenošanas regulai ar pielikumu, kurā uzskaitīti atgadījumi, par kuriem jāziņo obligātās ziņošanas sistēmas ietvaros.