Par apstiprinājumu lidmašīnām ar vienu turbodzinēju ekspluatācijai naktī vai instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos un prasībām apmācībai darbībām ar bīstamiem izstrādājumiem. (10.03.2017)
Dažādi / CAA

Valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) informē, ka 2017. gada 2. Martā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta Komisijas Regula (ES) 2017/363 (2017. gada 1. marts), ar ko Regulu (ES) Nr. 965/2012 groza attiecībā uz īpašo apstiprinājumu lidmašīnu ar vienu turbodzinēju ekspluatācijai naktī vai instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos un apstiprinājuma prasībām apmācībai darbībām ar bīstamiem izstrādājumiem, kas attiecas uz komerciālo specializēto ekspluatāciju, kompleksu gaisa kuģu ar dzinēju nekomerciālo ekspluatāciju un kompleksu gaisa kuģu ar dzinēju nekomerciālo specializēto ekspluatāciju.

Regula stājas spēkā 2017. gada 22. martā.

Lūdzam iepazīties ar Regulu, plānot un veikt nepieciešamos pasākumus, lai, līdz ar Regulas piemērošanas datumu, tiktu nodrošināta atbilstība Regulas prasībām. Nepieciešamības gadījumā lūdzu sazināties ar Civilās aviācijas aģentūru.