Par 8,33 kHz radiostaciju obligātu izmantošanu (24.10.2017)
Dažādi / CAA

2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā Komisijas Īstenošanas regula(ES) Nr1079/2012, kas nosaka obligātu 8,33 kHz radiostaciju izmantošanu visā Rīgas lidojumu informācijas rajonā (LIR/FIR). Tas nozīmē, ka no šī datuma visām izmantošanā esošām radiostacijām jābūt spējīgām nodrošināt 8,33 kHz sakaru kanālu atstatumu. Tas attiecas gan uz komercaviāciju, gan vispārējās nozīmes aviāciju (GAT).

No Eiropas Komisijas esam saņēmuši apstiprinājumu mūsu pieprasītajam izņēmumam. Tas nozīmē, ka tie GAT gaisa kuģi, kuri neizmanto kontrolējamo gaisa telpu un sakariem izmanto tikai Air-Air frekvenci (123,950 MHz), vēl var būt aprīkoti ar 25 kHz sakaru kanālu atstatumu nodrošinošām radiostacijām. Pārējos gadījumos radiostacijai jānodrošina 8,33 kHz sakaru kanālu atstatumu.

Minētajā regulā ir vēl daži izņēmumi un termiņu pagarinājumi, bet tie attiecas uz aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem (proti, VAS “Latvijas gaisa satiksme”) un valsts gaisa kuģiem.

Atgādinām, ka ES un EK Regulām ir augstāks spēks par nacionālo normatīvo regulējumu, tādēļ visas soda sankcijas, kas izriet no likuma “Par aviāciju” un Regulu neievērošanas, ir spēkā attiecībā arī uz Regulas Nr. 1079/2012 neizpildi.

Papildus informāciju varat iegūt no aeronavigācijas informācijas cirkulāra (AIC) publikācijas: A 007/2014, kā arī GA paredzētajā un speciāli izveidotajā vietnē htpps://833radio.com .

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu vērsties pie Civilās aviācijas aģentūras  Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļas vadītāja: edgars.dreijers@caa.gov.lvvai pa tālruni 67830952.