Lidojumu instruktoru kvalifikācijas celšanas seminārs (27.02.2013)
Dažādi / CAA

Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” Personāla sertificēšanas daļa 2013. gada 27. un 28. februārī organizē lidojumu instruktoru semināru.
Tas ir ikgadējs pasākums, kas notiek atbilstoši JAR-FCL 1.,2.355 punkta prasībām ar mērķi paaugstināt lidojuma instruktoru kvalifikāciju.
Darba kārtībā iekļauts ziņojums par aviācijas nelaimes gadījumiem 2012. gadā, informācija par Rīgas starptautiskās lidojumu drošības sanāksmes rekomendācijām,  pārskats par gaisa kuģu, lidotāju un trešo personu apdrošināšanu,  informācija par Regulas 1178 VII pielikuma (Part-ORA) organizatoriskajām prasībām lidojuma apkalpei, teorētisko eksāmenu rezultātu 2012. gadā kopsavilkums, kā arī citi aktuāli jautājumi un pieredzes apmaiņa.

Prezentācijas skatīt šeit:

Gunārs Prekelis, Aviācijas personāla sertificēšanas daļas vadītājs – „Izmaiņas aviācijas personāla sertificēšanas noteikumos vispārējās nozīmes aviācijā”.

Austris Zobens, Mācību un eksaminēšanas nodaļas vadītājs - „Starptautiskās lidojumu drošības sanāksmes rekomendācijas”(2012. gada 30. novembris, Rīga).

Juris Ignatovičs, pilotu skolas ERIVA FTO vadītājs – „Drošība mācību lidojumā (lidmašīnas P 2006T negadījuma analīze)”.

Juri Harkumaki, pilotu skolas ERIVA FTO instruktors – „ Izvešana no iekrišanas un nestandarta stāvokļa”.

Izdales materiālus skatīt šeit:

AOPA 2012. gadā izteikto viedokļu un pieredzes apkopojums atsevišķās lidojumu fāzēs.
Lidotmāka (airmanship)
Part - FCL Prasības instruktoriem 
Pārkāpumi uz Daugavas ledus
Atsevišķas prasības lidlaukiem 
Atsevišķas VFR prasības