Izmaiņas Latvijas gaisa telpas izmantošanas kārtībā (01.08.2007)
Arhīvs / CAA

Saskaņā ar pilnvarojumu likumā „Par aviāciju” Ministru kabinets ir izdevis virkni saistošus MK noteikumus, kas regulē ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu saistītās darbības.

10. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja Satiksmes ministrijas izstrādātos noteikumus par Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas kārtību attiecībā uz atsevišķām darbībām. Noteikumi nosaka gaisa telpas izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtību- 1)veicot gaisa kuģu nekomerciālus, ceļojumu, izklaides, korporatīvus vai sporta lidojumus; 2) darbībām, kuras saistītas ar gaismas, radio un visu veidu elektro­magnētisko izstarojumu, kas var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai; 3)darbībām, kuras saistītas ar materiālo objektu pacelšanu, pārvietošanu vai nolaišanu gaisa telpā, šaušanai un spridzināšanas darbiem, kas var apdraudēt gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību; 4) militāro gaisa kuģu lidojumiem. Minētās atļaujas izsniedz Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra". Valsts akciju sabiedrība "Elektronisko sakaru direkcija"atbilstoši normatīvajiem aktiem, izsniedz atļaujas darbībām, kuras saistītas ar radio un visu veidu elektromagnētisko izstarojumu, kas var radīt draudus gaisa kuģu un materiālo objektu lidojumu drošībai. Elektronisko sakaru direkcija izsniedz atļauju tikai tad, ja tā saņēmusi Civilās aviācijas aģentūras atzinumu, ka attiecīgās darbības neradīs draudus aviācijas drošībai un drošumam.

17. jūlijā Ministru kabinets  apstiprināja Satiksmes ministrijas izstrādātos noteikumus par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izpletņlēcējus desantē no civilās aviācijas gaisa kuģa, un kārtību, kādā izsniedz atļauju izpletņlēcēju desantēšanai. Izpletņlēcējus desantē norobežotā gaisa telpas zonā, kas izveidota un aktivizēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību, ievērojot tās ekspluatācijas procedūru. Atļauja ir jāsaņem no Civilās aviācijas aģentūras par desantēšanas veikšanu, un ir nepieciešama norobežota zona izpletņlēcēju desantēšanai. Noteikumiem ir pievienots iesnieguma paraugs, lai saņemtu atļauju par tiesībām desantēt izpletņlēcējus.

  24.aprīlī Ministru kabinets apstiprināja Satiksmes ministrijas izstrādātos Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu noteikumus. Minētie ministru kabineta noteikumi ir pieejami Civilās aviācijas aģentūras mājas lapā: www.caa.lv
Noteikumi par akrobātisko lidojumu veikšanu nosaka kārtību, kādā ir jāsaņem CAA atļauja akrobātisko lidojumu veikšanai, ņemot vērā pilota kvalifikāciju, gaisa kuģa ekspluatācijas nosacījumus, un norobežotas gaisa telpas izveidi šiem lidojumiem.

Plašāku informāciju CAA sniegs Aeronavigācijas daļas vadītājs (M.Čerņonoks tel. +371 67830950 )