Informatīvais seminārs - Struktūrfondu finansējuma piesasites iespējas 2007. - 2013. gada plānošanas periodā (01.08.2007)
Arhīvs / CAA

Civilās aviācijas aģentūra uzaicina Jūs piedalīties informatīvajā seminārā par struktūrfondu finansējuma piesaistes iespējām aviācijas nozarei 2007.-2013. plānošanas periodā. Seminārs notiks 2007. gada 12. septembrī plkst.10:00 CAA administratīvās ēkas konferenču zālē.Semināra mērķis ir informēt aviācijas nozares uzņēmumus par iespējām piesaistīt struktūrfondu līdzekļus, kas paredzēti 2007-2013. gada plānošanas periodā. Seminārā piedalīsies pārstāvji no Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk- LIAA) un Izglītības un zinātnes ministrijas. LIAA un ministrijas pārstāvji sniegs pārskatu par plānotājām programmām, lai palīdzētu uzņēmumiem izvēlēties piemērotāko atbalsta programmu, un pirms projekta iesnieguma iesniegšanas palīdzētu sagatavot kvalitatīvu projekta iesniegumu.
     Par savu dalību seminārā lūdzam paziņot līdz š.g. 11.septembrim Aeronavigācijas daļas starptautisko sakaru koordinatorei Mārai Dāmei - e-pasts: mara.dame@latcaa.gov.lv, tālrunis -  67215161.
» Pasākuma dienas kārtība