Informācija par civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apmācību sniedzējiem A/S „Air Baltic Corporation” un SIA „SmartLynx Airlines” (10.10.2013)
Dažādi / CAA

VA „Civilās aviācijas aģentūra”  informē, ka  ir izsniegts apstiprinājums A/S „Air Baltic Corporation” un SIA „SmartLynx Airlines”,kas abiem komersantiem atļauj sagatavot civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļus un izsniegt civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apliecības.

Pakalpojumu sniegšanas kārtību nosaka Komisijas regula (ES) Nr. 1178/2011, kas  nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (EK) Nr. 216/2008, un Ministru kabineta noteikumi  Nr. 623 „Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanu un apliecību izsniegšanu”.

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 623 stājās spēkā š.g. augustā.