Eiropai būs jāsakārto aviosatiksme (01.03.2009)
Arhīvs / CAA

Eiropas Parlaments Strasbūrā, 2009. gada 25. martā apstiprināja jaunās Eiropas gaisa telpas prasības, kam jāļauj efektīvāk pārvaldīt ES aviāciju un jānoved pie īsākiem, lētākiem un drošākiem lidojumiem.
Divas šajā nolūkā izstrādātās regulas — Eiropas gaisa telpas otro likumprojektu paketi (SIS II) — Eiropas Parlaments šodien apstiprināja, ņemot vērā iepriekš panākto ES dalībvalstu transporta ministru vienošanos.

Deputāts Roberts ZĪLE (UEN) debatēs atzinīgi novērtēja, ka jaunās normas mazinās Eiropas Savienības gaisa satiksmes fragmentāciju. "Rezultātā, efektīvāk plānojot gaisa satiksmes maršrutus, samazināsies degvielas patēriņš, kaitīgie izmeši, kā rezultātā gaisa transports kļūs draudzīgāks videi," skaidroja deputāts. R. Zīle tomēr pauda nožēlu, ka ES nav nodrošināts atbilstošs mehānisms, lai risinātu sarunas ar Krieviju par diskriminējošiem un pretlikumīgiem maksājumiem, ko šī valsts iekasē par Sibīrijas pārlidojumiem.

Saskaņā ar jaunajām Eiropas gaisa telpas normām dalībvalstīm būs jāpiemēro stimuli un sankcijas, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi, kas darbojas gaisa pakalpojumu jomā, pilda saistošos efektivitātes mērķus. Šajā nolūkā tiks izveidotas neatkarīgas uzraudzības iestādes. Regulas paredz arī labāku sociālo partneru iesaisti, saskaņotas drošības prasības un tarifu pārredzamību.

Līdz 2012. gada jūnijam praksē būs jāievieš "funkcionālie gaisa telpas bloki", kam jāļauj mazināt lieku laika un degvielas tēriņu un lidojumu kavēšanos. Pašlaik gaisa telpas satiksme tiek kontrolēta nacionālo zonu jeb bloku robežās. Eiropas vienotā gaisa telpa paredz pārrobežu bloku izveidi, kas satiksmi ļaus kontrolēt racionālāk.

Pirmo likumprojektu pakotni par Eiropas gaisa telpu ES pieņēma 2000. gadā. Kopš tā laikā ir notikušas izmaiņas: paplašināšanās un kaimiņattiecību politika ir palielinājušas Eiropas aviācijas tirgu līdz 37 valstīm, un satiksmes blīvuma pieaugums ir radījis drošības, vides un organizācijas problēmas. Otrās likumprojektu pakotnes mērķis ir risināt šos uzdevumus. Tiek lēsts, ka izmaiņas desmit gadu laikā nozarei ļaus iegūt divu līdz trīs miljardu eiro peļņu un samazināt CO2 emisiju daudzumu par 16 miljoniem tonnu.

Gaidāms, ka ES Transporta ministru padome likumprojektus apstiprinās marta beigās.