Civilās aviācijas aģentūrai 13 gadi (01.10.2006)
Arhīvs / CAA

2006. gada 15.oktobrī aprit 13 gadi, kopš tika izveidota Civilās aviācijas administrācija, kas 2006. gada 1. janvārī pārveidota par Civilās aviācijas aģentūru (turpmāk – CAA). Trīspadsmit gadu laikā CAA ir kļuvusi par kompetentu, saliedētu komandu, kas kopīgi strādā, lai piepildītu savu vīziju par CAA kā profesionālu, progresīvu, korektu un darba tirgū konkurētspējīgu organizāciju, kas kā līdzvērtīgs un aktīvs biedrs organiski iekļaujas pasaules un Eiropas civilās aviācijas sistēmā, nodrošinot tai atbilstošu augstu lidojumu drošības līmeni.

Kopš 1993. gada 15. oktobra, kad CAA uzsāka savu darbību, lai nodrošinātu valsts pārvaldes funkciju realizāciju civilajā aviācijā, bija jāsāk veidot sava aviācijas sistēma Latvijā, pārejot no Padomju centralizētās sistēmas. Tas bija sarežģīts un laikietilpīgs process, ņemot vērā, ka šajā laika posmā mūsu jaunā valsts saskārās ar daudzām ekonomiskām un sociālām problēmām, kas prasīja tūlītēju risinājumu.

‘’Ar gandarījumu jāatzīst, ka Latvijas aviācijas uzņēmumi ir spējuši šo gadu laikā attīstīties un izmantot piedāvātas iespējas. Piemēram, lidosta „Rīga” 1993. gadā pārvadāja 310 389 tūkst. pasažieru un lidojumu skaits no/uz lidostu „Rīga” sasniedza 11 704 lidojumus. 2005. gadā pārvadāto pasažieru skaits ir palielinājies sešas reizes un sasniedza  1 878 035 pasažieru, un lidojumu apjoms pieauga trīs reizes līdz 34 552. Iestājoties Eiropas Savienībā un NATO mēs saskārāmies ar jauniem izaicinājumiem un iespējām. Tika novērsti daudzi šķēršļi brīvai konkurencei Eiropā, kas būtiski palielināja Latvijas aviācijas uzņēmumu iespējas un perspektīvas. Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā Latvijā bija jāpārņem Eiropas regulējums vairākās jomās, tādās kā aviācijas drošība (security), lidotspēja, tehniskā apkope un citās. Jāsaka, ka arī šīm izmaiņām Civilās aviācijas aģentūra un aviācijas uzņēmumi veiksmīgi spēja piemēroties” uzsver CAA direktors M. Gorodcovs, kurš vada CAA kopš 2001. gada. „Jāpiebilst, ka aviācija strauji attīstās ne tikai starptautisko pasažieru un kravu pārvadājumu jomā, bet arī privātajā sfērā. Kopš 1994. gada  CAA uzsāka pirmo privātpilotu apliecību (PPL) izsniegšanu. 1994. gadā tika izsniegtas 4 privātpilota apliecības, un 2005. gadā jau izsniegto apliecību kopējais skaits sasniedza 123. Izdoto apliecību skaita palielinājums parāda, ka vēlme iegūt apliecības un iespēju lidot izmanto arvien vairāk interesentu, kas lidošanu uzskata par savu hobiju vai atpūtas iespēju, kā arī tas ir pirmais solis ceļā uz grūto profesionālā pilota karjeru”.
M. Gorodcovs uzsver, ka nākotnē aviācijai Eiropā ir pievērsta pastiprināta uzmanība, kas prasīs aktīvu Latvijas un citu dalībvalstu līdzdalību, savu viedokļu pārstāvēšanu un Latvijas aviācijas uzņēmumu interešu aizstāvību Eiropas Savienībā. 2004. gada sākumā pieņemtais Eiropas Savienības regulu kopums attiecībā uz Eiropas vienotās gaisa telpas izmantošanu, nākotnē būtiski izmainīs gan CAA, gan VAS „Latvijas gaisa satiksme” darbību, kā arī Latvijas gaisa telpas struktūru. Tāpat viena no prioritātēm Eiropas Savienībā ir aviācijas drošība (security) un Eiropas aviācijas drošības aģentūras (EASA) paplašināšanās. Esam aktīvi iesaistījušies Eiropā notiekošajos pārmaiņu  procesos un viens no mūsu pamatuzdevumiem nākamajiem gadiem ir pārliecinoši pārstāvēt Latvijas intereses  Eiropas Savienībā.

Ņemot vērā straujos aviācijas attīstības tempus ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, esam pārliecināti, ka Latvijas aviācijas uzņēmumi vēl aktīvāk izmantos tiem piedāvātās iespējas.