Brīdinājums: Gadījumi par S-režīma (Mode-S) transporderiem (01.07.2011)
Dažādi / CAA

Tā kā ir konstatēti gadījumi, ka S režīma transponders (Mode S Transponder) pārraida nepareizu gaisa kuģa 24 bitu identifikācijas kodu, tad EASA ar Drošības informācijas biļetenu nr. 2011-20 (15.07.2011.) rekomendē ieviest transponderu pārbaudes ar intervālu 2 gadi. Gaisa kuģu īpašniekiem un ekspluatantiem ir nepieciešams veikt izmaiņas gaisa kuģu tehniskās apkopes programmās (Maintenance Programmes), lai nodrošinātu šīs rekomendācijas izpildi.
Pilnu biļetena tekstu skatīt CAA sadaļā Biļeteni vai uzklikšķinot uz dokumenta ikonas