Aviācijas uzņēmumu pārstāvju sanāksme (01.03.2007)
Arhīvs / CAA

2007. gada 23. martā Civilās aviācijas aģentūra organizēja pirmo visu aviācijas uzņēmumu pārstāvju un ieinteresēto pušu tikšanos.  Šīs tikšanās mērķis bija aaeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju, gaisa telpas izmantotāju, lidostu un aviācijas arodbiedrību pārstāvju informēšana par Eiropas vienotās gaisa telpas pasākumu īstenošanas gaitu un aktualitātēm.  CAA ar uzņēmumu pārstāvjiem vienojās, ka šādas tikšanās notiks reizi gadā.