Atjaunots aviosabiedrību saraksts (01.10.2006)
Arhīvs / CAA

Eiropas Komisija ir atjaunojusi aviosabiedrību „melno sarakstu”. Atjaunotā Komisijas 2006. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 14. oktobrī un stāsies spēkā 15. oktobrī.