Par ikgadējo lidojumu instruktoru kvalifikācijas celšanas semināru (20.04.2017)
Dažādi / CAA

Personāla sertificēšanas daļa 2017. gada 20. un 21. aprīlī organizēja lidojumu instruktoru kvalifikācijas celšanas  semināru atbilstoši FCL.940.FI (a) (2) punkta prasībām. 
Semināra mērķis  – aktualizēt ar mācību procesa organizāciju un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu saistītos jautājumus. Darba kārtībā bija iekļauti ziņojumi par likumdošanas izmaiņām gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanā, gaisa kuģu ekspluatāciju, “ATIS/VOLMET FREQUENTIS” raksturojumiem, instruktoru uzraudzību, cilvēkfaktora ietekmi civilajā aviācijā, drošības vadības sistēmu, starptautisko lidojumu plānošanu, atgadījumu ziņošanu, jaunumiem par aviācijas meteoroloģisko pakalpojumu sniegšanu, 8.33 kHz Frekvenču soļa ieviešanu,  ELT izmantošanu un reģistrēšanu, Mode S transponderu kodu saņemšanu, kā arī par gaisa telpas izmantošanu un bezpilota gaisa kuģu tiesisko regulējumu un citiem aktuāliem jautājumiem.
Semināra laikā dalībnieki apmainījās ar pieredzi un iepazinās arī ar uzdevumiem kvalifikācijas līmeņa novērtēšanai.
Šogad seminārā piedalījās 20 lidojumu instruktori no 8 organizācijām.