Latvijai piešķirts sertifikāts par sasniegumiem aviācijas drošības pilnveidē (03.10.2016)
Dažādi / CAA

Latvija ir saņēmusi Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Padomes prezidenta sertifikātu par sasniegto progresu drošības prasību pilnveidošanā. Sertifikāts tika pasniegts ICAO Asamblejas 39.sesijas laikā, kas no 27.septembra līdz 7.oktobrim norisinās Monreālā (Kanāda). Kopumā sertifikātus saņēma 14, tai skaitā Latvija, no 191 ICAO dalībvalsts.
 
“Latvijai tas ir nozīmīgs sasniegums un aviācijas nozares darba rezultātu augsts novērtējums. Tas apliecina ne tikai ieguldītā darba vērtību, bet arī valsts ļoti nopietno attieksmi pret drošības jautājumiem. Sertifikāts apliecina, ka esam sasnieguši tiešām būtisku progresu likumdošanā, organizācijā un nozares uzraudzībā. Ņemot vērā sasniegto, arī turpmāk aviācijas nozarē drošības prasību uzraudzība un pilnveide būs nozīmīgs dienas kārtības jautājums,” uzsver satiksmes ministrs Uldis Augulis.
 
Savukārt Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs akcentē, ka “Latvijas sniegums drošuma uzraudzībā un ICAO standartu un rekomendētās prakses ieviešanā tika novērtēts ar 87%. Mums ir pamats būt gandarītiem, jo ICAO dalībvalstu vidū Latvija atrodas 29 vietā blakus Polijai un Čehijai,”. ICAO dalībvalstu vidējais rādītājs drošuma uzraudzībā, kā arī ICAO standartu un rekomendētās prakses ieviešanā ir 63.54 %.
 
ICAO Padomes prezidenta sertifikāta mērķis ir atzinīgi novērtēt valstis, kas ir sasniegušas ievērojamu progresu drošības uzraudzības uzlabošanā, kā arī ICAO standartu un rekomendētās prakses efektīvā ieviešanā atbilstoši ICAO Universālās drošības uzraudzības auditu programmai (USOAP). ICAO uzraudzības audits (CVMs) Latvijā norisinājās no 2015.gada 3.novembra līdz 10.novembrim. 
 
ICAO Universālās drošības uzraudzības auditu programma tika aizsākta 1999.gada janvārī, tās kritēriji tika izstrādāti reaģējot uz bažām par civilās aviācijas darbību, kā arī atbilstības nodrošinājumu starptautiskajām prasībām visā pasaulē. Programmas mērķis ir veicināt globālo aviācijas drošību, regulāri pārbaudot drošuma uzraudzības sistēmu visās ICAO dalībvalstīs.
 
Foto: ICAO Padomes prezidents Dr. Olumujiva Benards Aliu (Alumuyiwa Benard Aliu) un Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dins Merirands
 
Foto: ICAO Padomes prezidents Dr.Olumujiva Benards Aliu (Alumuyiwa Benard Aliu) un Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dins Merirands