Civilās aviācijas aģentūras informācijas tehnoloģiju sistēmas konsolidācija un integrācija (28.06.2012)
Dažādi / CAA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Kopš 2009. gada valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” strādā pie projekta „V/A „Civilās aviācijas aģentūra” informācijas tehnoloģiju sistēmas konsolidācija un integrācija” īstenošanas aktivitātē 3.2.2.1.Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība (apakšaktivitāte - 3.2.2.1.1.Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība). Šobrīd turpinās darbs pie jaunās Civilās aviācijas aģentūras mājas lapas un e-pakalpojumu izstrādes. Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta mērķis - izveidot vienotu informācijas sistēmu valsts aģentūrā „Civilās aviācijas aģentūra”. Izstrādājot iestādes interneta mājas lapas vortālu, nodrošināt nozīmīgāko aģentūras pakalpojumu elektronizāciju un operatīvāku informācijas apriti, tādējādi būtiski uzlabojot  Civilās aviācijas aģentūras procesu  pārskatāmību un sniegto pakalpojumu pieejamību klientiem -  aviācijas speciālistiem un uzņēmumiem, valsts pārvaldes institūcijām, iestādēm un organizācijām, citiem interesentiem.

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas galvenās darbības:

  • Konsolidēta un optimizēta aģentūras iekšējā informatīvā datu apmaiņas sistēma;
  • Uzlabota publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu pieejamība un komunikācija ar klientu;
  • Izveidoti 10 jauni e-pakalpojumi, kas būs pieejami mājas lapas apmeklētājiem. Izveidotā aģentūras mājas lapa atspoguļos Civilās aviācijas aģentūras mērķus  un uzdevumus, atpazīstamību, kā arī nodrošinās e-pakalpojumu un mērķauditorijas informētību par aktualitātēm nozarē (mājas lapa būs pieejama arī angļu valodā).


E - pakalpojuma pilnveidošana veicinās Civilās aviācijas aģentūras stratēģijā izvirzītā lidojumu drošības nodrošināšanas mērķa realizāciju un lidojumu drošības uzraudzības efektivitātes paaugstināšanu. Pirmo reizi tiks realizēts un civilās aviācijas aģentūras klientiem piedāvāts e-pakalpojumu grozs.

Sagaidāmais rezultāts:

  • Būtiski samazināsies administratīvais slogs Civilās aviācijas aģentūras pakalpojumu saņēmējiem  – iedzīvotājiem, komersantiem un speciālistiem, citiem interesentiem.
  • Sniegto pakalpojumu modernizācija atbilstoši tirgus prasībām un klientu vēlmēm, kā arī iespēja ērtāk izmantot Civilās aviācijas sniegtos pakalpojumus.
  • Atbilstība starptautisko civilās aviācijas organizāciju (Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO), Apvienoto Aviācijas organizāciju (JAA), un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA)) prasībām.
  • Kopš  2012. gada janvāra jaunā www.caa.lv ir sākusi strādāt testa režīmā, tā tiek adaptēta un pilnveidota.

 

Paredzams, ka projekts pilnībā tiks realizēts 2012. gada 3.ceturksnī.