19.06.2012. Kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācijas audits atbilstoši standarta ISO 9001 2008 prasībām. (15.06.2012)
Dažādi / CAA

19.06.2012. Kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācijas audits atbilstoši standarta ISO 9001 2008 prasībām.